Foto

Izstāde “No mammas un tēta skapja, un vecmāmiņas pūralādes”

Mēs visi atceramies to laiku, kad bijām mazi un mūs vilināja mammas, tēta, vecmāmiņas un vectētiņa lietas. Tāpēc, lai padarītu audzēkņu ikdienu aizraujošāku, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Saulstariņi” 10. janvārī tika organizēta modes skate “No mammas un tēta skapja”.

Pasākumā audzēkņi noskatījās sagatavoto prezentāciju par apģērba rašanās vēsturi, bet turpinājumā audzēkņi demonstrēja mammu un tētu pilveidotos modernos tērpus, izvēloties arī atbilstošus aksesuārus. Dažas sagatavošanas grupas meitenes ieradās uz pasākumu mammas augstpapēžu kurpēs un, neskatoties uz to neērtumu, visu pasākumu tās nenovilka.  Audzēkņi bija sajūsmā par iespēju vilkt uz pasākumu vecāku apģērbu.

Bet no 16. janvāra iestādē tika rīkota izstāde “No vecmāmiņas pūra lādes”. Lai realizētu šo ieceri, vecāki tika aicināti nest uz bērnudārzu dažādas senlietas, kas ir saglabājušās mājās. Jāatzīmē, ka izstāde izvērtās necerēti grandioza un izglītojoša. Audzēkņi kopā ar skolotājām ar interesi apskatīja visus eksponātus. Skolotājas aicināja izteikt audzēkņiem savu viedokli par dažādu senlietu pielietojumu un pēc tam skolotājas izstāstīja par to lietošanu senatnē. Visunikālākās senlietas izstādē izrādījās viduslaiku bruņinieka individuālie aizsarglīdzekļi - bruņucepure, cimds, bruņukrekls.

Vēlamies pateikties vecākiem par lielo atsaucību, kas ļāva šiem pasākumiem izvērsties tik aizraujošiem un izglītojošiem.

Informāciju sagatavoja: Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulstariņi” vadītājas vietniece izglītības jomā Jolanta Feldmane.

Galerijas