Foto

Karjeras atbalsta pasākumi Āgenskalna sākumskolā

Projekta "„Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” norises laikā, Āgenskalna sākumsskolā norisinājās vairāki karjeras atbalsta pasākumi. 

3. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties pasākumā “Apgūsti 21. gadsimta prasmes!”, lai katrs varētu izvērtētu savas intereses, spējas, pārbaudītu savu varēšanu un spēju plānot savu laiku, kā arī bija iespēja veicināt kritiskās domāšanas prasmi. Tas viss skolēnam varētu palīdzētu nākotnē izvēlēties savu profesiju vai karjeras virzienu. Bērni karjeras izglītības pasākuma laikā iepazina tādas profesijas kā ķīmiķis, ķīmijas laborants, ķīmijas skolotājs, farmaceits, arhitekts, būvinženieris, celtnieks. Tāpat skolēni darbojās arī praktiski, simulējot mazu zemestrīci savai augstceltnei.

Savukārt skolas 2.b klases skolēniem notika karjeras atbalsta pasākums “Uzņēmuma veiksmes stāsts” SIA “Lat Eko Food” Ādažos, lai bērni varētu iepazīties ar ražošanas procesu un šim uzņēmumam nepieciešamajām profesijām, darbinieku ikdienu, uzzināt, kā pilnveidot sevi, attīstīt mērķtiecību, atbildību un sadarbības prasmes komandā, un kā tas palīdz uzņēmējdarbībā.Skolēni šajā karjeras pasākumā klausījās stāstījumu par uzņēmumu “no idejas līdz tās realizēšanai”, redzēja kā darbojās dažādu  profesiju pārstāvji uzņēmumā, vēroja tā darba specifiku, no darbiniekiem uzzināja nepieciešamās iemaņas, prasmes un zināšanas. Bija iepazīšanās ekskursija pa ražotnes cehu. Guva priekštatu par veselībai vērtīgu un pašmāju produktu reklamēšanu populārajai bio organic produktu sērijai “Rūdolfs”.