Karjeras atbalsta pasākumi ārkārtējās situācijas laikā

Karjeras atbalsta pasākumi ārkārtējās situācijas laikā

Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā Valsts izglītības attīstības aģentūra ir sagatavojusi infografiku attālinātā darba veikšanai, kurā īsi atspoguļoti gan pedagogu karjeras konsultantu veicamie darbi, gan VIAA sniegtais atbalsts.