Foto

Karjeras atbalsta pasākumi Friča Brīvzemnieka pamatskolā

Februārī SIA “Zemes skaldne” keramikas darbnīcā notika Friča Brīvzemnieka pamatskolas 3.klašu un 4.klašu karjeras atbalsta projekta pasākums “Māls mūsu rokās”, bet SIA “Sveču darbnīca” telpās viesojās skolas 1.klašu un 5.klašu skolēni pasākumā “Čaklās rociņas”. Savukārt mēnesi iepriekš Friča Brīvzemnieka pamatskolā notika karjeras atbalsta pasākums “Profesiju bāka”, kurā piedalījās Friča Brīvzemnieka pamatskolas, Rīgas 19.vidusskolas un Rīgas 61.vidusskolas 6.klašu skolēni.

Pasākums "Māls mūzu rokās"

Pasākuma laikā skolēni tika iepazīstināti ar keramiķa profesijas darba specifiku, darba iespējām, darba apstākļiem un aprīkojumu, nepieciešamo izglītību, prasmēm un iemaņām. Nodarbības  laikā tika apvienotas teorētisko zināšanu iegūšana, profesionālu paraugu pētīšana, kā arī sarunas par keramiķa praktisko un māksliniecisko darbību. Lai nostiprinātu zināšanas un dotu iespēju pārbaudīt savu radošo un praktisko meistarību, skolēniem bija iespēja meistarklasē izveidot pašiem māla priekšmetus, no kuriem vēlāk skolā izstādē varēs aplūkot izveidotos darbiņus.

Skolēnu atziņas pēc pasākuma: Es vēlētos vēlreiz apmeklēt šo darbnīcu/ Gabriēla 4.b kl.; Es iemācījos no māla uztaisīt bļodiņu un sēni/ Patrīcija 3.a kl.; Es uzzināju kurās vietās var atrast mālu/ Armands 3.a kl.; Man patika mākslinieku darbiņi, kurus es tur redzēju/ Renāte 3.a kl.; Es uzzināju, ka māls un keramika nav viens un tas pats/ Elīza 3.a kl.; Es uzzināju, ka mālu dedzina 1000-1200 grādu temperatūrā/ Kristīne 3.b kl.;Es nostiprināju visas keramikas prasmes/ Ričards 3.b kl.

Pasākums "Čaklās rociņas"

 

Pasākuma laikā skolēni tika iepazīstināti ar sveču ražošanas operatora profesiju, ar šīs profesijas specifiku, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām šajā darbā, kā arī skolēni uzzināja par profesijām, kas ir saistītas ar sveču ražošanu. Lai nostiprinātu zināšanas un dotu iespēju pārbaudīt savu radošo un praktisko meistarību, bērniem bija praktiska iespēja meistarklasē izveidot pašiem sveces.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713)

Skolēnu atziņas pēc pasākuma: Man patika, ka mēs paši varējām izvēlēties krāsas un taisīt sveces. Man likās, ka tas būs grūtāk. Šī profesija ir interesanta. Evelīna/5.kl.; Bija ļoti interesanti uzzināt kā kādreiz taisīja sveces. Anastasija/5.kl.; Rezultāts sanāca ļoti labs un garastāvoklis arī bija labs. Katrīna /5.kl.; Sveču darbnīcā man ļoti patika. Patika arī sveču marmorēšana un taisīt sveci-puķi. Mārtiņš/ 1.b kl., Man tur ļoti patika. Ļoti patika mērcēt sveci krāsā. Kristjans/ 1.b kl.; Man ļoti patika, es gribētu tur atgriezties vēl  uzzināt par keramiķa profesiju. Beate/ 1.b kl.; Man ļoti patika tur sveces taisīt un krāsot. Emīls/ 1.a kl.; Bija interesanti gatavot sveces un uzzināt visu par šo profesiju. Tristans/ 1.a kl.

Pasākums "Profesiju sīrups"

Pasākuma laikā skolēniem bija iespēja iepazīties ar desmit dažādām profesijām un pašiem darboties radošajās darbnīcās. Pasākumu vadīja Patrīcija Drava (5.kl.) un Katrīna Zariņa (5.kl.) Ar aktīvu dalību pasākumā piedalījās Rīgas Tūrisma un Radošās industrijas tehnikums.

 Pasākumi notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Informācija: PKK Iveta Gūtmane.