Foto

Karjeras attīstības atbalsta pasākumi Rīgas 71. vidusskolā

Rīgas 71. vidusskolas skolēni aktīvi iesaistās projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros rīkotajos pasākumos.

Pasākums „Darba intervijas guru”

 Rīgas 71.vidusskolā notika pasākums ar komandu Startstrong.eu 12.klašu skolēniem. Tā mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar darba devēja intervijas mērķiem, izveidot intervijas jautājumu krājumu un apgūt intervijas etiķeti.

Interaktīvais pasākums, kurā skolēni saņēma iespēju pabūt gan darba devēja, gan darba meklētāja lomās, guva izpratni par dažādām ar darba interviju saistītām niansēm, interviju veidiem un uzvedības modeļiem katrā no tiem.

Skolēniem bija iespēja praktiski noskaidrot, kas ir darba intervija, kā sagatavoties darba intervijai, ko no mums vēlas darba devējs, kādi  ir “zemūdens akmeņi”, kā neiekrist “lamatās” pārslavējot sevi, vai tieši otrādi, nepasakot visu, ko gribēji teikt, kā izveidot sirsnīgas un cilvēcīgas attiecības ar intervētāju jau no pirmajiem mirkļiem un, cik svarīga loma darba intervijas laikā ir godīgumam?

Pasākuma noslēgumā skolēni spēja patstāvīgi izstrādāt rīcības plānu savai pirmajai  darba intervijai, kā arī sniegt atgriezenisko saiti par iegūto informāciju pasākuma  laikā.

Skolēnu atziņas: “Bija tiešām lieliski piedalīties pasākumā, jo drīz mēs visi dodamies meklēt darba iespējas”, “Superīga programma, superīgs pasākuma vadītājs Andris!”,“Paldies! Ir par ko padomāt tagad...”

Pasākums „Mana karjera elektronisko sakaru jomā”

Rīgas 71.vidufskolas 7.klašu skolēniem bija lieliskā iespēja satikties ar Maigoni Vaivodu, Tele2 Biznesa nodaļas telepārdošanas ekspertu. Tā mērķis bija epazīstināt skolēnus ar Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares speciālistu, profesijas darba specifiku, nepieciešamām iemaņām.

Skolēni uzzināja Tele2 eksperta karjeras veiksmes stāstu, kā arī - par elektronisko sakaru jomas profesionāļa darba ikdienu, par prasmēm un personības īpašībām, ko palīdz šo profesiju pārstāvjiem noturēties darba tirgū.

Radošās aktivitātes “Iejuties klientu attiecību vadītāja lomā” laikā skolēni apguva pamatu zināšanas par komunikāciju ar klientiem un veiksmīgu pakalpojuma/produkta pārdošanu telekomunikāciju jomā.

Informācija: PKK Inga Tkačenko.