Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Būvē savu karjeru pats”

Projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros,  Rīgas 5. internātpamatskolas-attīstības centrā Karjeras nedēļas ietvaros oktobrī notika pasākums “Būvē savu karjeru pats”. Tās bija tematiskas izziņas nodarbības skolēniem ar mērķi palīdzēt atklāt un iepazīt dažādu profesiju darbības jomas saistībā ar tehnoloģijām un inženierzinātnēm. Tajā piedalījās skolas 5. - 9. klašu un arodklašu skolēni.

Pasākums norisinājās trīs darbnīcās. Flabera ķīmiķis” , “Labirintu programmētājs” un “Kīmiķis un Burbuļbumba”

Darbnīcu pirmajā daļā bērni tika iepazīstināti ar ķīmiķa un programmētāja profesijām,  un kā veiksmīgāk plānot karjeru šajās profesijās. Darbnīcu otrajā daļā skolēni pielietoja iegūtās zināšanas un prasmes, kas saistītas ar ķīmiķa  un programmētāja profesijām, izvērtēja savu rakstura īpašību atbilstību profesijai  radoši darbojoties, veicot eksperimentus un iegūstot praktisku rezultātu – flaberi un burbuļbumbu.

Informācija: pedagogs – karjeras konsultants Ilze Lešinska.