Foto

Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Es esmu students!”

13.februārī Rīgas 71.vidusskolas 11. klases skolēniem bija lieliska iespēja kā topošajiem studentiem izvērtēt savu piemērotību studēšanai, apmeklējot simulētu nodarbību “studenta ikdiena” Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā.

„Es esmu students!” 1.nodarbība” – cikla pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

Pasākuma galvenais mērķis bija motivēt vidusskolēnus turpināt pilnveidoties un pašattīstīties augstskolā (karjeras jomā).

Skolēni tika iepazīstināti ar jauno LU daudzfunkcionālo ēku, modernām laboratorijām un telpām kā studēšanas palīgavotiem.

Skolēni uzzināja par LU DAC studēšanas iespējām (Bakalaura studiju (pamatstudiju) programmas, Maģistra studiju (augstākā līmeņa) programmas), par profesijām, kuras saistītas ar medicīnu, ķīmiju, ģeogrāfiju, bioloģiju.

Aktivitātes un diskusija par studenta ikdienu balstījās uz studentam nepieciešamajām rakstura īpašībām – pacietība, mērķtiecība, atbildība, tālredzība.

Pasākuma vadītājs bija Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes ķīmijas maģistra programmas 1.kursa students Vladislavs Klepikovs.