Foto

Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Es pats”

2020. gada 25. februārī Rīgas Centra humanitārās vidusskolas 4. klašu skolēni karjeras un personības izaugsmes konsultanta vadītā nodarbībā guva priekšstatu par spējām un prasmēm sev piemērotas karjeras izvēlē.

Praktiskā nodarbībā skolēni veica savu spēju izpēti, attīstīja sadarbības prasmes, izpētīja un novērtēja savus iekšējos neizmantotos resursus. Tika uzsvērtas trīs pamatprasmes – saredzēt, pārbaudīt, izvēlēties. Skolēni, veicot pašizpētes uzdevumus, vērtēja rezultātu nozīmību lēmumu pieņemšanā. Nodarbību katrai klasei vadīja karjeras un personības izaugsmes konsultants Mārtiņš Geida.

Pasākums notika karjeras atbalsta projekta ietvaros.