Foto

Karjeras ceļa veidošana un karjeras izvēle

Novembrī Rīgas Ostvalda vidusskolā 9. klašu skolēniem tika organizētas izglītojošas nodarbības  “Karjeras ceļa veidošana. Karjeras izvēle.” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

Nodarbību jaunieši sāka ar zināšanu kāpņu veidošanu, noskaidrojot kāpēc tik svarīga ir mācību motivācija. Praktiski uzdevumi un iedvesmojošs video ļāva jauniešiem labāk izprast cik grūti ir izvirzīt mērķi un saplānot kā to sasniegt, bet tikai prakse padara cilvēku par profesionālu meistaru savā jomā.Trenera pavadībā jaunieši labāk izprata, ka dzīvē nenotiek viss tik raiti un gludi kā plānots, bet jebkurā problēmā ir jāspēj saskatīt mācību stunda un no jauna jāplāno, kā sasniegt mērķi. Jo tikai pašam nozīmīgus mērķus mēs varam sasniegt. Citu cilvēku ietekme, izvirzītie mērķi beidzas ar vilšanos un neapmierinātību. Vairāki jaunieši pēc nodarbības secināja, ka ir jāuzņemas atbildību par jebkuru savu darbību vai bezdarbību.