Foto

Karjeras izglītības seminārs skolēnu vecākiem

15.aprīlī Rīgas 84. vidusskolas un Rīgas 85. vidusskolas vecāki piedalījās tiešsaistes seminārā “Pozitīvās domāšanas un motivācijas nozīme karjeras izvēlē”. Tā laikā Jauniešu akadēmijas “Pacelt pasauli” vadītāja, sertificēta personīgās izaugsmes trenere Dace Briede Zālīte skolēnu vecākus un skolotājus iedvesmoja labvēlīgam skatījumam uz sevi un pasauli, kā arī sniedza praktiskus ieteikumus pozitīvismā balstītām karjeras sarunām ar bērniem.

Divu stundu garajā sarunā vecākiem bija iespēja iepazīties ar vairākiem pasaulē atzītu speciālistu viedokļiem par cilvēka spēju ietekmēt savu profesionālo un personīgo dzīvi, attīstot pozitīva iekšējā dialoga spēku, mācoties atšķirt patiesas vērtības no iedomātām, vai arī izkopjot un apzināti veidojot veselīgu pašapziņu. Līdzās skolā gūto tehnisko zināšanu un praktisko iemaņu nozīmei, lektore minēja tādas jauniešu sekmīgai karjeras attīstībai izšķirošas kvalitātes kā cilvēka enerģija, pārliecība par sevi, pozitīva un ieinteresēta attieksme pret darbu.  

Semināra laikā vairākkārt izskanēja ieteikumi, kā pieaugušajiem veicināt skolēnu mācību motivāciju un pašapziņu, runājot par karjeras attīstībā būtiskiem jautājumiem. Veselīgs miegs, sabalansēts uzturs, aerobā slodze, nemitīga pasaules izzināšana un kopā būšana ar mīļiem cilvēkiem, kā arī miera un apzinātības prakse tika minēti kā seši pozitīvas domāšanas un emociju kontroles “zelta likumi”. Praktiskā uzdevuma laikā, rakstot komentāru Zoom tērzētavā, vecākiem bija iespēja pārliecināties, cik atšķirīgi, pat vienas paaudzes ietvaros, cilvēki atjauno spēkus un garīgo līdzsvaru. Daži no rakstītājiem apgalvoja, ka mieru gūstot dārza darbos vai mežā, turpretim kādam citam šim nolūkam vislabāk noderot rokmūzikas ieraksti maksimālā skaļumā. Personīgā pieredze mudināja vecākus padomāt par katra jaunieša individualitāti un vajadzībām, kā arī ierobežojumiem ģimenē, kas ietekmē personības veidošanos un jaunieša pašapziņu.

Noslēgumā ar testa palīdzību vecāki noteica pašapziņas līmeni un saņēma lektores Daces Briede – Zālītes ieteikumus harmoniskas personības attīstības veicināšanai. Apkopojot seminārā dzirdēto, ikviens dalībnieks apjauta, cik būtiska ir skolas un ģimenes sadarbība, lai jaunietim veidotos profesionālās intereses un pārliecība, kurā apvienotos gan emocionālā labbūtība, komunikācijas prasmes, zināšanas un iemaņas, gan arī fiziskā labsajūta un spēja adaptēties pārmaiņu apstākļos.

Pateicības vārdi lektorei un ieraksti tērzētāvā liecina, ka dalībnieki pasākumu uzskata par “ļoti” vai “super” noderīgu. Savukārt vecāku jautājumi pasākuma tiešsaistes laikā un vēlme meklēt risinājumu konkrētām situācijām, radīja pārliecību, ka seminārā skartās tēmas ir rosinājušas vecākus domāt un meklēt jaunas pieejas ģimenes sarunām par skolēna motivācijas un pozitīvas domāšanas nozīmi tālākizglītības un karjeras attīstības ceļā.

Pasākums notika Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001  “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. 

Sagatavoja: Anda Zariņa un Inga Dunke.