Foto

Karjeras nedēļa Rīgas 85.vidusskolā, atšķirīgi, bet interesanti

Atšķirīgi, tomēr interesanti, oktobra beigās ar moto “Klau! Sadzirdi un liec aiz auss!” Rīgas 85.vidusskolā aizvadīta tradicionālā Karjeras nedēļa. 1. - 6. klasēs pasākumi norisinājās skolas telpās, savukārt 7.-12.klases skolēni par karjeras iespējas pētīja attālināti.

Paši mazākie – pirmo, otro un trešo klašu skolēni iepazina profesiju dažādību, stāstot par vecāku darba ikdienu, vai mēģināja vizualizēt savu nākotnes profesiju. Tā 2.a klases skolēni, izmantojot nepabeigto teikumu metodi, rakstīja “Es izaugšu un kļūšu par ...”. 1.c klasē tapa “Markas nākotnei”, uz kurām atainota katra skolēna sapņu darbs. Vairākās klasēs zīmējumus un profesijas nosaukumu, papildina to mācību priekšmetu uzskaitījums, kuri šīs profesijas pārstāvim jāapgūst skolā. Sākumskolas skolēni ar prieku iesaistījās Valsts Izglītības aģentūras izstrādātās tiešsaistes profesiju spēles “Kā kļūt par profesionāli?” izmēģinājumā un par vēlamajiem uzlabojumiem informēja skolas karjeras konsultantu. Ieteikumi ir apkopoti un nosūtīti spēles veidotājiem, taču spēlēt gribētāju interese nav rimusi arī pēc Karjeras nedēļas beigām.

Lai gan vecāku un absolventu viesošanās skolā, tāpat kā plānotās ekskursijas uzņēmumos un profesionālajās mācību iestādēs, drošības pasākumu šogad izpalika, profesionāļu viesošanos dažās klasēs notika. Tā 4.klasēs par latviešu valodas prasmes nozīmi, mākslu lasīt un rakstīt scenārista, reklāmas tekstu autora vai blogera profesijā skolēniem stāstīja vairāku mākslas detektīvu un citu bērnu grāmatu autore Luīze Pastore. Rakstniece skolēnos modināja interesi ne tikai par scenārista vai rakstnieka profesiju, bet, spriežot pēc skolēnu rakstītā, raisīja vēlmi iedziļināties grāmatās aprakstīto detektīvu darba specifikā.

Piekto klašu izglītojamie tikās ar Laikmetīgās mākslas centra pārstāvēm. 5.a klase uzzināja par akciju un hepeningu veidošanā iesaistītām profesijām. Ar viņiem pieredzē dalījās mākslas kuratore Laine Kivilande un māksliniece Gundega Evelone. Iejūtoties kuratoru un mākslinieku lomās, skolēnu grupas, lai pievērstu pārējo klases biedru uzamnību, rīkoja brīvdienu ceļojumam, uzvarai datorspēlē, dabas aizsardzībai un “ārprātam virtuvē” veltītas mini akcijas.  5.b un 5.c klasēs par kopīgo un atšķirīgo fotogrāfa un fotomākslinieka darbā stāstīja dažādās tehnikās strādājošā fotomāksliniece Vika Eksta un mākslas zinātniece Māra Žeikare. Praktiski darbojoties, skolēni iejutās fotogrāfa un fotomodeļa lomās. Savos telefonos viņi iemūžināja “vienas minūtes skulptūras” par šim laikam aktuālo distancēšanās tēmu. Klases stundā skolēni pārrunāja, kāda ir fotogrāfijas nozīme dažādu nozaru uzņēmumu interneta vietnēs, prognozēja fotogrāfa un fotomākslinieka darba iespējas nākotnē. Jāatzīmē, ka skolēnu aptauja 2020.gada rudenī pamatskolas grupā uzrādīja vēlmi iepazīt fotogrāfa profesiju.

Savu sapņu darbu angļu valodas stundās prezentēja sestās klases. Interesanta izvēršas 6. b klases stunda, kurā skolēni pētīja Covid-19 izplatības laikā īpaši nozīmīgas profesijas. Līdzās profesijām medicīnas nozarē, skolēni mēģināja noskaidrot zinātniekiem un laboratorijās strādājošajiem speciālistiem nepieciešamo kvalifikāciju, izglītību un rakstura īpašības. Izskanēja pārdomas par izmaiņām, kas notikušas skolotāju un bērnu dārza audzinātāju darba ikdienā.

Attālināti Karjeras nedēļas pasākumos piedalīties nācās skolēnu vecākiem, pedagogiem un 7.-12.klašu skolēniem. Septīto klašu skolēni jau pirms skolēnu brīvlaika sāka gatavoties darba intervijas simulācijai teātra mākslas stundā. Simulācijas gatavošanā iesaistījās gan sociālo zinību un latviešu valodas skolotāja, gan skolas karjeras konsultante un angļu valodas skolotāja. Lai uzdevumu veiktu, skolēni apvienojās darbam grupās. Katra grupa pārstāvēja kādu uzņēmumu, kas meklēja darbinieku ar sludinājuma palīdzību. Pētot interneta resursus, skolēni noskaidroja darba intervijas gaitu, biežāk uzdotos jautājumus, gatavojās darba devēja vai darba ņēmēja lomai. Tēla izpētei noderēja iedomātās personas CV. Rūpīgi iestudētās darba intervijas simulācija klātienē izpalika. Tagad tiek meklēti risinājumi, lai tuvākajā laikā to īstenotu tiešsaistē.

Vidusskolēni, vecāki un pedagogi tika aicināti iesaistīties Valsts Izglītības attīstības aģentūras rīkotajās tiešsaistes diskusijās vai noskatīties to ierakstus, un lūgti rakstiski dalīties pārdomās. Vidusskolēnu un skolēnu vecāku atsauksmes par nosūtītajiem videomateriāliem, infografiku, animācijām vai diskusijām vēl turpina pienākt, taču jau tagad ar pārliecību varam secināt, ka Karjeras nedēļā ar iedzīvinatā sadarbība starp skolēniem, karjeras konsultantiem, pedagogiem un vecākiem, ir jāizvērš visa mācību gada garumā, neatkarīgi no epidemioloģiskās situācijas valstī.

Informāciju sagatavoja:

Anda Zariņa - pedagogs karjeras konsultants

 

 

 

 

 

Galerijas