"Latvijas Avīze” un Latvijas Izglītības fonds aicina piedalīties konkursā „Jaunais skolotājs”

"Latvijas Avīze” un Latvijas Izglītības fonds organizē konkursu „Jaunais skolotājs”. Konkursa mērķis - popularizēt jauno skolotāju pirmo darba gadu pieredzi, noskaidrot skolotāju un skolēnu savstarpējo attieksmi un cieņu, noteikt populārākos jaunos skolotājus, kuri aizvadījuši skolā pirmos divus darba gadus. 

Pieteikumu konkursam var iesniegt klases kolektīvi, individuāli skolēns, skolēnu vecāki, skolotāji, rajona un pilsētas izglītības pārvalde vai departaments, nevalstiskas organizācijas, arī jaunais skolotājs, norādot uz aizvadīto darba gadu pieredzi.

Pieteikumu aizlīmētās aploksnēs var sūtīt pa pastu:

  • Rīga, Toma iela 4, LV – 1003 ar norādi „Konkurss „Jaunais skolotājs”.

Anketu var arī aizpildīt vietnē www.lasi.lv.  Vēstules un pieteikums jāsūta līdz 2023. gada 1. oktobrim (pasta zīmogs). Uzvarētājus paziņos 2023. gada 1. decembrī.

Konkursu vērtē konkursa komisija 5 cilvēku sastāvā – divus izvirza "Latvijas Avīze", trīs - Latvijas Izglītības fonds, komisiju vada fonda pārstāvis.

Pirmajā kārtā tiks vērtēti visi pieteikumi. Otrai kārtai katrs vērtēšanas komisijas locekli izvirzīs desmit iespējamos pretendentus. Otrajā kārtā no konkursa pirmajā kārtā izvirzītajiem pretendentiem, kuri ieguvuši kopumā lielāko punktu skaitu, atklātā sanāksmē apspriešanas gaitā izvirzīs “Jaunais skolotājs” balvas ieguvējus.

Pieci konkursa "Jaunais skolotājs” laureāti saņems "Latvijas Avīzes" un Latvijas Izglītības fonda Atzinības rakstu. Divi “Jaunais skolotājs” konkursa uzvarētāji katrs saņems Latvijas Izglītības fonda stipendiju 800,00 (astoņi simti) eiro, trīs „Jaunais skolotājs” konkursa laureāti saņems balvas (datoru).