Latvijas skolēni uzrādījuši izcilus sasniegumus aizvadītājā starptautisko pasākumu sezonā

Latvijas skolēni uzrādījuši izcilus sasniegumus aizvadītājā starptautisko pasākumu sezonā

2022./2023. mācību gada laikā 123 skolēni no Latvijas izglītības iestādēm piedalījušies 24 starptautiskajos pasākumos Baltijas, Eiropas un pasaules mērogā. Salīdzinot ar pagājušā gada pasākumu sezonu, šogad skolēnu sasniegtie rezultāti ir būtiski kāpuši: kopā tika iegūtas 7 zelta medaļas, 20 sudraba medaļas, 28 bronzas medaļas, kā arī 12 atzinības raksti par labu sniegumu.

Lai nodrošinātu skolēniem iespēju piedalīties augsta līmeņa starptautiskajos pasākumos, tiek rīkotas atlases sacensības vai uz starptautisko olimpiādi tiek deleģēti valsts mācību priekšmetu olimpiāžu augstāko rezultātu ieguvēji. Par olimpiādes atlases sacensību rīkošanu, komandu sagatavošanu un pavadīšanu atbild attiecīgo nozaru mācībspēki – komandu vadītāji. Nozīmīgu atbalstu skolēnu sagatavošanā sniedz pedagogi jau konkrētā mācību gada sākumā, padziļināti pasniedzot mācību priekšmeta vielu, kā arī nodrošinot skolēniem dažādus pulciņus un ārpusstundu nodarbības.

Dalība starptautiska līmeņa sacensībās dod iespēju skolēniem apliecināt savas spējas un gūtās zināšanas pavisam augstā līmenī. Šī pieredze palīdz radīt papildu motivāciju iesaistei zinātnē un papildprasmju apgūšanai. Skolēni sacentās ar citu valstu dalībniekiem piecās Baltijas, sešās Eiropas un desmit pasaules līmeņa olimpiādēs. Šogad pasākumu loku paplašināja Starptautiskā angļu valodas olimpiāde (IELO), kura norisinājās pirmo reizi un pulcēja vairāk nekā 60 skolēnus no 7 valstīm.

Starptautisko zinātniskās pētniecības darbības pieredzi šogad deviņi Latvijas skolēni guva trīs pasākumos – starptautiskajā zinātnes un inženierzinātņu pētniecības darbu konferencē ISEF, Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursā EUCYS, kurā Iļja Niks Stoligvo no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas ar pētījumu “Halkopirītu režģa parametru empīriska prognozēšana no ietverto elementu ķīmiskajām īpašībām” guva pētniecības centra ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) specbalvu, kā arī starptautiskajā “Genius” olimpiādē, kur tika gūti augsti sasniegumi – divas sudraba medaļas un atzinība. Šajos konkursos dalībnieku skaits pārsniedz 1000 skolēnu no visas pasaules. Latvijas skolēni, kuri piedalījās šajos pasākumos, kā būtiskāko guvumu min redzesloka paplašināšanu zinātnē un jaunas zināšanas par to, ka neatlaidīgs darbs ir lielisks dzinējspēks ceļā uz sasniegumiem.

Starptautisko pasākumu dalībnieki mācās vai ir absolvējuši šādas Latvijas izglītības iestādes: RTU Inženierzinātņu vidusskolu, Rīgas Valsts 1. ģimnāziju, Rīgas 64. vidusskolu, Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolu, Ādažu vidusskolu, Jūrmalas Pumpuru vidusskolu, Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskolu, Starptautisko skolu "Ekziperī", Rīgas Valsts 2. ģimnāziju, Āgenskalna Valsts ģimnāziju, Rīgas 10. vidusskolu, Rīgas Franču liceju, Jelgavas Pārlielupes pamatskolu, Rīgas 49. vidusskolu, Mārupes pamatskolu, J. G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolu, A. Pumpura Rīgas 11. pamatskolu un Cēsu Valsts ģimnāziju.

Latvijas skolēnu dalība starptautiskajās olimpiādēs un zinātniskās pētniecības konkursos tika īstenota Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002) ietvaros ar Rīgas domes un Latvijas nacionālās lidsabiedrības “airBaltic” atbalstu.