Lekcija par drošības un uzvedības noteikumiem

Lekcija par drošības un uzvedības noteikumiem

Rīgas 232. pirmsskolas izglītības iestādē viesojas Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas darbinieki ar lekciju par drošības un uzvedības noteikumiem.

  • Pašvaldības policijas darbinieki pārrunāja jautājumus par drošību uz ielas: vienmēr būt uzmanīgam šķērsojot ielu, skatīties un ievērot luksofora gaismu signālus, nespēlēties ielu tuvumā.
  • Personiskā drošība - zināt nosaukt vismaz viena vecāka telefona numuru, savu adresi, zināt numuru 112, nekontaktēties ar svešiniekiem, nedoties prom no vecākiem.
  • Drošība braucot ar velosipēdu - lietot aizsargķiveri, atstarotājus gan sev, gan velosipēdam, uz ielas nebraukt bez pieaugušo klātbūtnes, ievērot satiksmes drošības noteikumus. Kā arī tika apspriesti  citi drošības un uzvedības noteikumi.  Iepazīstināja bērnus  arī ar Pašvaldības policijas darbu un tehniskajiem līdzekļiem.

Lai bērni būtu pamanāmi uz ceļiem rudens un ziemas tumšajos vakaros, bērni saņēma arī atstarotājus un citas vērtīgās dāvanas.

Rīgas 232. pirmsskolas izglītības iestādes skolotāji izsaka lielu paldies Rīgas pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas darbiniekiem par izstāstītiem  svarīgiem drošības jautājumiem un par policijas darbu kopumā.

Informāciju sagatavoja Rīgas 232. pirmsskolas izglītības iestādes IT tehnoloģijas mentors Alina Kuzina.