Logopēdu tikšanās Rīgas 8. pirmsskolas izglītības iestādē

Logopēdu tikšanās Rīgas 8. pirmsskolas izglītības iestādē

Lai produktīvi veiktu savu darbību valsts valodā un īstenotu labās prakses pārnesi, logopēdiem ir nepieciešamas regulāras tikšanās. Pateicoties konsultatīvā centra atbalstam, šādas regulāras klātienes logopēdu tikšanās ar citām blakus esošām iestādēm tiek organizētas.

2024. gada 3. aprīlī Rīgas 8. pirmsskolas izglītības iestāde organizēja pirmo tikšanās reizi, kurā piedalījās Rīgas 210. pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas 197. pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Bolderāja” un Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulstariņi”.

Tikšanas temats “Mūsu ceļš uz Latvisku, vienotu un iekļaujošu skolu”.

Uzstājās visi iestādes logopēdi, kuri dalījās ar savas labākās prakses piemēriem un diferencētiem uzdevumiem kas veicina sekmīgu pāreju valsts valodā. Tiek stāstīts par mākslīgā intelekta izmantošanu, kas ir digitālas tehnoloģijas, lai radītu sistēmas, kas spēj veikt dažādus uzdevumus, kas vārētu būt noderīgi logopēda darbā. Citiem logopēdiem bija iespēja iepazīties ar dažādiem maeriāliem, ko izmanto mūsu iestādes logopēdi un pastāstīt arī par savām idejām.

Tikšanās ietvaros tiek organizēta radošā darbnīca kur katram dalībniekam tiek piedāvāts uzzīmēt savu ceļu uz Vienotu skolu, jo tas ir ceļš uz vienotu sabiedrību. Kur mums ir jāspēj būt kopā, mācīties, saprast kas ir mūsu pilsēta, kas ir mūsu valsts, kāds ir mūsu kopējais ceļš. Lai nodrošinātu vienlīdzīgi kvalitatīvu izglītību neatkarīgi no nacionālās piederības.

Mūsu  sasniedzamais rezultāts ir nodrošināt latvisku vidi ne tikai iestādē, bet arī ārpus iestādes, kā arī pārliecināt vecākus, ka viņu attieksme un rūpes par bērna latviešu valodas apguvi palīdzēs gan bērna mācību procesā, gan plašākos sociālajos kontekstos, vietējā kopienā un sabiedrībā kopumā.

"Vienoti mēs vienotā skolā.
Vienota skola - vienota valoda,
Vienota valoda - vienota Latvija".

Galerijas