Foto

Mācību ekskursija uz maizes ceptuvi “Lāči”

Friča Brīvzemnieka pamatskolas 2.b klases un 4.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz maizes ceptuvi “Lāči”. Pasākuma laikā skolēniem tika novadīta radoša un izzinoša ekskursija, kur bērni uzzināja, kādas profesijas ir nepieciešamas maizes ražošanas procesā.

Tāpat speciālisti sniedza informāciju par darba iespējām nozarē, kā veidot šāda tipa uzņēmumus, kādas darbā nepieciešamas iemaņas, prasmes un kā ir iespējams kļūt par uzņēmēju. Ekskursojas ietvaros tika parādīta filmiņa par uzņēmumu.

Praktiskā daļā katrs skolēns izgatavoja savu cepumu, kopīgi izveidoja kliņģeri un maizes klaipiņu.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.