Foto

Manas nākotnes iespējas

Friča Brīvzemnieka skolēni dažādos pasākumos iespazīst karjeras iespējas, gan tiekoties ar uzņēmumi pārstāvjiem, gan dažādas prasmes izmēģinot paši.

Skolā notika SIA “Sēklu muss” pasākums “No idejas līdz uzņēmumam” 1.-3.klašu skolēniem.

Bērniem nodarbības laikā tika sniegta informācija par konkrētās pārtikas ražošanas nozares jomas profesijām - pastāstīja, kā no idejas top uzņēmums un pārtikas produkts, kā var kļūt par uzņēmēju, kā veido šāda tipa uzņēmumus, kādas prasmes un iemaņas nepieciešamas uzņēmējam. Notika meistarklase un pārrunas par veselīgiem saldumiem, kā arī skolēni paši varēja praktiski darboties un izveidot savu produktu.

Skolēnu atziņas pēc pasākuma:

"Man patika jaunās garšas mutē"; 

"Man patika taisīt konfektes, bet nepatika izrotāt";

"Es gribētu strādāt šajā firmā";

"Es gribēšu ēst veselīgus našķus";

"Es iemācījos atšķirt veselīgos našķus no neveselīgajiem našķiem un gribētu apmeklēt šo pasākumu kopā ar ģimeni."

Projekta ietvaros notika arī karjeras atbalsta pasākums “Manas nākotnes iespējas tehniskajā jomā” 7.-9.klašu skolēniem.

Skolēni guva priekšstatu par Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozari, tās darbības virzieniem, attīstību un veiksmīgākajiem praktiskajiem piemēriem. Nodarbībā varēja uzzināt, kādas ir nākotnes mācību, studiju un karjeras izveides iespējas, izvēloties darboties IKT nozarē. Stāstījuma laikā viņi uzzināja, kādas prasmes un iemaņas nepieciešamas vides pētniekam, klimata novērotājam, bet arī iepazina valsts pārvaldnieka prasmes, pielietoja matemātikas zināšanas problēmu risināšanā, sajuta žurnālista gandarījumu, turot rokās pašu radītu avīzi, dabas operatora baudu, atrodoties savvaļas notikumu epicentrā.

Skolēnu atziņas pēc pasākuma:

"Ieguvu plašāku ieskatu latviešu radītajās tehnoloģijās";

"Sapratu, ka cilvēki vairs nespēj dzīvot bez viedierīcēm";

"Uzzināju kādas ir tehnoloģijas Latvijā un kādas ir mācību iespējas šajā jomā";

"Man patika, ka varēja praktiski darboties";

"Uzzināju par Latvijas pirmo satelītu";

"Latvijā ir daudz interesantu tehnoloģiju";

"Es apdomāju savas karjeras un mācību iespējas".

Pasākumi notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713)