Foto

Manas nākotnes iespējas tehniskajā jomā

Projekta "Karjeras atbalsts pasākumu izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2019.gada 27.novembrī Rīgas Anniņmuižas vidusskolā norisinājās pasākums “Manas nākotnes iespējas tehniskajā jomā”, kurā piedalījās 8. klašu skolēni.

Skolēni tika iepazīstināti ar iespējamo karjeras ceļu un izglītības iespējam  tehniskajā jomā un noskaidroja, kādām īpašībām, prasmēm un zināšanām jāpiemīt, lai veiksmīgi darbotos STEM nozares profesijās. Nodarbības laikā skolēni izmēģināja izglītojošās tehnoloģijas - interaktīvos eksponātus un praktiski darbojās komandās, attīstot STEM profesionāļa zināšanas un prasmes.

Informācija: Skolas PKK N.Ņikiforova

Galerijas