Foto

Nodarbība "Satiec meistaru - dekorators"

Decembrī Rīgas Ostvalda vidusskolā 2. un 3.d klašu skolēniem noritēja izglītojošas nodarbības ar praktisku ievirzi “Satiec meistaru-dekorators” projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Nodarbībās skolēni uzzināja par dekoratora darba pienākumiem, ikdienu un darbā pielietotajiem materiāliem, apsprieda, kā hobiju pārvērst profesijā, apguva dekorēšanas tehnikas, tādas kā apgleznošana, atspiedumi un citas. Tāpat bērni praktiski izmēģināja dekorēt kādu tematisku rotājumu.

Skolēniem patika radošā darbošanās pieredzējušo SIA "VETVET PRINT" meistaru vadībā, uzzinot ne tikai par dekoratora darbu, bet veidojot arī savu Ziemassvētku rotājumu. Sarunās ar nodarbību vadītāju, skolēni varēja labāk apjaust, ka jebkurus radošos darbiņus var arī pārdot, ja vien tie ir akurāti un rūpīgi izgatavoti. "Mūsu skolēniem ļoti patika nodarbība, jo iegūto rezultātu var izmantot kā dāvanu svētkos vai pārdot skolas labdarības tirdziņā. Šāds radošs piemērs motivē skolēnus vairāk darboties radoši un strādāt rūpīgi, ja vēlas savus darbiņus pārdot. Tā radošs hobijs var pārvērsties peļņu nesošā nodarbē, ja ne karjerā", uzsver skolas karjeras projekta koordinatore.