Norisināsies Jaunrades deju konkurss “Mēs un deja”

Norisināsies Jaunrades deju konkurss “Mēs un deja”

Valsts izglītības satura centrs (VISC) informē, ka Jaunrades deju konkurss "Mēs un deja” notiks 2023.gada 3.novembrī plkst.13.00 VEF Kultūras pilī, Ropažu ielā 2, Rīgā.

Konkursa mērķis - sekmēt skatuviskās tautas dejas kolektīvu radošo darbību un māksliniecisko sniegumu, veicinot horeogrāfu jaunrades darbu deju kolektīvu repertuāra papildināšanai, vienlaikus veicinot bērnu un jauniešu pilsonisko līdzdalību, kultūras izpratni,  pašizpausmi mākslā un iesaistīšanos Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 

Pieteikumu iesūtīšana līdz 2023. gada 2. oktobrim.

Jaunrades deju konkursa "Mēs un deja" nolikums

Papildu informācija: VISC Sadarbības atbalsta departamenta Nemateriālā kultūras mantojuma un ilgtspējīgas attīstības projektu nodaļas vecākā esperte Zanda Mūrniece, e-pasts: zanda.murniece@visc.gov.lv.