Noslēdzies LEGO konkurss “Reiz pilsētā…”

Noslēdzies LEGO konkurss “Reiz pilsētā…”

16. maija saulainajā pēcpusdienā Rīgas Jauno tehniķu centrā satikās skolēni, lai piedalītos LEGO konkursā “Reiz pilsētā…”.  Rakstniece Laura Vinogradova īpaši šim konkursam uzrakstīja pasaku ”Reiz pilsētā…”, kurai skolnieki veidoja telpisku ilustrāciju.

Klātienē konkursu apmeklēja 37 dalībnieki, kas pēc pasakas noklausīšanās uz LEGO plāksnēm no LEGO klucīšiem savos darbos attēloju pasakas varoņus – kafejnīcas, trolejbusus, tiltus, mājas, baznīcu, ceļus, skolu un arī pieneņu pļavu.

Jau pieminētajiem pilsētas pasakas varoņiem pievienojās vēl citi 11 tēli, ko bija veidojuši pirmsskolas audzēkņi, piedaloties konkursā neklātienē un veidojot sava stāsta “Reiz pilsētā…” attēlojumu uz LEGO plāksnēm.

Žūrijai – rakstniecei Laurai, LEGO konkursa ilggadējai organizatorei Sanitai un arhitektam Intam izvērtēt visu dalībnieku darbus un izvēlēties vislabākos bija grūts un sarežģīts uzdevums, jo darbi bija ļoti atšķirīgi un daudzpusīgi.

Šoreiz diplomus un balvas no Rīgas Jauno tehniķu centra saņēma:

  • I. Pirmsskolas grupa ( 5 – 7 gadi )

1. vieta - Arvis Ozoliņš
2. vieta - Šarlote Zakutajeva
3. vieta - Matīss Cinis
Simpātiju balva – Viesturs Bergsons

  • II.  grupa (6 - 8 gadi)

1. vieta - Augusts Meņģelis
2. vieta - Elizabete Golovņa
3. vieta -  Gustavs Grauzis
Simpātiju balva – Laima Brakša

  • III. grupa (9 – 12 gadi)

1. vieta - Vladislavs Azarjonoks
2. vieta - Rūta Ciniņa
3. vieta - Raimonds Ozols
Simpātiju balva – Marta Bille Kalniņa

Liels paldies dalībnieku skolotājiem un vecākiem par aktīvu līdzdalību konkursa norisē. Paldies Rīgas Jauno tehniķu centra vadībai par atbalstu. Paldies rakstniecei Laurai Vinogrodovai  un žūrijai!

Tiekamies jaunos konkursos!

Rakstu sagatavoja RJTC izglītības metodiķe Laura Timša

Galerijas