Foto

Noslēdzies projekts “Latviešu valodas pilnveidošana pedagogiem mūsdienīgai lietpratībai”

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs 2018. gadā īstenoja projektu “Latviešu valodas pilnveidošana mūsdienīgai lietpratībai”, kura mērķis bija pilnveidot latviešu valodas  prasmes Rīgas mazākumtautību  skolu pedagogiem kvalitatīvākai profesionālo pienākumu veikšanai un valstī īstenojamo pārmaiņu ieviešanai vispārējā izglītībā, pilnveidojot mācību saturu un kompetenču pieeju.

Projektā iesaistījās un veiksmīgi savas latviešu valodas  zināšanas pilnveidoja 74 mazākumtautību skolu pedagogi. Mācības notika 6 norises vietās.

Aptaujājot kursu dalībniekus, noskaidrojām, ka ar programmas saturu un lektoru  darbu pedagogi ir ļoti apmierināti, izteikuši atzinīgus vārdus  par labi izstrādātu kursu programmu un tēmu sistematizāciju, kas devis iespēju  paplašināt  vārdu krājumu un iegūt jaunas zināšanas un prasmes.

Galvenās atziņas pēc kursiem:

  • noderīgākais projekta laikā  bija tieši sarunvalodas praktizēšana , lasīšanas un rakstīšanas uzdevumi;
  • lielākās grūtības sagādāja gramatika, nepietiekamais vārdu krājums  un apvienot kursu apmeklējumu ar darbu;
  • visi kursanti izteica vēlmi turpināt pilnveidot savas zināšanas arī turpmāk, bet tikai tad, ja tie būs bezmaksas kursi;
  • pedagogi atzina, ka no jauna esot apguvuši darbības vārdu galotnes, kā rakstīt rekomendācijas, kā arī  papildinātas  zināšanas latviešu valodas  gramatikā.

Kā ieteikums kursu organizatoriem uzsvērts, ka turpmāk vajadzētu  iekļaut arī jautājumus par kultūru. Kursu laikā kursanti ir uzlabojuši un pilnveidojuši savas latviešu valodas prasmes, tomēr lai uzturētu valodas prasmes esošajā līmenī, pedagogiem tā daudz aktīvāk jālieto, jāskatās  TV pārraides  latviešu valodā, ieskaitot “SKOLA 2030” sagatavotos materiālus,  ikdienas situācijās vairāk jākomunicē valsts valodā.

Sagatavoja: K. Čipāne, RIIMC Izglītības un vadības nodaļas galvenā speciāliste, projekta koordinatore