Noslēgumam tuvojas 2022./2023. mācību gads

Noslēgumam tuvojas 2022./2023. mācību gads

31. maijā noslēdzas mācību gads 1.-8. un 10.-11. klašu skolēniem, bet 9. klašu skolēniem mācību gads beigsies 14. jūnijā, un 12. klašu audzēkņiem 21. jūnijā. Šis bija pirmais mācību gads, kad pilnīgi visi Latvijas skolēni apguva izglītību atbilstoši jaunajam mācību saturam. 

Lai arī daļa skolēnu jau var doties pelnītā vasaras brīvlaikā, 9. un 12. klašu skolēniem vēl turpinās eksāmenu sesija. 9. klases skolēniem vēl jānokārto centralizētais matemātikas eksāmens 6. jūnijā, kā arī latviešu valodas eksāmena mutvārdu daļa, ja tas vēl nav paveikts. Savukārt 12. klašu audzēkņiem priekšā vēl matemātikas, svešvalodas, bioloģijas, kultūras un mākslas, fizikas, kā arī vēstures eksāmens, kurus skolēni kārtos pēc iepriekš izdarītas izvēles atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem. Eksāmeni turpinās arī profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, ko sagaida bioloģijas, fizikas un Latvijas un pasaules vēstures eksāmens un profesionālās kvalifikācijas pārbaudījumi un noslēguma darbu aizstāvēšana. 

Pēc eksāmenu sesijas noslēguma sekos eksāmenu sertifikātu izsniegšana, kuri šogad būs pieejami elektroniskā formātā. Katram skolēnam vai skolēna vecākiem/aizbildņiem, ja skolēns nepilngadīgs, to būs iespēja redzēt tīmekļa vietnē Latvija.lv. 9. klašu skolēniem sertifikāti būs pieejami 21. jūnijā (ja eksāmeni attaisnojošu iemeslu dēļ kārtoti papildtermiņā - 30. jūnijā), bet 12. klašu audzēkņiem 11. jūlijā (ja eksāmeni attaisnojošu iemeslu dēļ kārtoti papildtermiņā - 17. jūlijā). 

Vēlam skolēniem, skolotājiem un vecākiem saulainu un izglītojošiem piedzīvojumiem bagātu vasaru!

visc.gov.lv