Foto

Noslēgušās lasītprasmes latviešu valodas testa specifiskās mācības pedagogu profesionālajai pilnveidei

ESF projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros sadarbībā ar Latvijas Universitāti no 2022. gada 3. oktobra līdz 12. decembrim pedagogiem tika sniegta iespēja apgūt tālākizglītības kursus “Agrīnās lasītprasmes pārbaudes sistēma AcadienceTM Reading LV (DIBELS Next) lasītprasmes latviešu valodas testa (4. - 6.klašu grupai)” specifiskās mācības pedagogu profesionālajai pilnveidei.  

Kursos pedagogi iepazinās ar testa rīku AcadienceTM (DIBELS Next), kas ir sasniegumu un lasītprasmes novērtēšanas tests, ar kura palīdzību var primāri novērtēt lasītprasmes traucējumus. Ar AcadienceTM (DIBELS Next) var veikt izpēti, datu apstrādi, rezultātu interpretāciju, izstrādāt atbalsta programmu un veikt lasītprasmes izaugsmes monitoringu. Agrīnās lasītprasmes novērtēšanas mērķis ir noteikt lasītprasmes grūtības vai traucējumus. 

Kursos tika apmācīti un apliecības par veiksmīgu kursu apguvi saņēma 40 pedagogi.

Kursi tika īstenoti ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.2/16/I/001.