Notiks ekspertu diskusija “Bērns un inovācijas”

Veselības aprūpes uzņēmums “Roche Latvija” šī gada 9. septembrī plkst. 14.00 organizēs ekspertu diskusiju “Bērns un inovācijas”, kur pārrunās, kā bērnos saglabāt jaunrades spēju.

Šis būs pirmais pasākums vairāku diskusiju ciklā. Diskusiju mērķis ir ar dažādu nozaru ekspertu palīdzību, balstoties uz viņu pieredzi un pasaules skatījumu, veidot ieteikumus lēmumu pieņēmējiem par to, kas nepieciešams, lai attīstītu un nodrošinātu labāku nākotni Latvijai, iesaistot bērnus un jauniešus.

“Tas, ko mēs saucam par radošumu, tas mūsos attīstās līdz ar pirmajām dzīves dienām, un mēs to redzam kā bērna vēlmi un spēju spēlēties. Caur spēli bērns mijiedarbojas ar apkārtējo pasauli, taču spēle nenozīmē tikai rotaļāšanos un tā nav saistāma ar kādām īpašām aktivitātēm. Spēle ir tas, kā mēs adaptējamies kaut kam jaunam, nezināmam, radām ko jaunu. Prasme spēlēties ir arī ļoti noderīga turpmākajā dzīvē. Tā ļauj mums veiksmīgāk sastapties ar dzīves izaicinājumiem,” uzsver diskusijas dalībnieks – psihoterapeits, Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs.

Pirmajā ekspertu diskusijā dalībnieki no savas profesionālās un personīgās pieredzes pārrunās, kas ir jaunrades spēja, kā to saglabāt bērnos, kāda ir situācija šobrīd Latvijā izglītības sistēmā, audzināšanā, aizspriedumos un kur mums būtu jāvirzās, lai bērnos neapslāpētu vēlmi pēc nezināmā.

Ekspertu ieteikumi tiks apkopoti un nosūtīti izglītības procesā iesaistītajiem, lai veicinātu ne tikai izglītības satura un formas, bet arī ikdienas audzināšanas pielāgošanos tehnoloģiskajai attīstībai un iespējām, kas bērniem ir patlaban.

Diskusijā piedalīsies:

Nils Sakss Konstantinovs, psihoterapeits, Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs;

Andris Gribusts, izglītības uzņēmuma “Lielvārds” vadītājs un Latvijas Izglītības tehnoloģiju asociācijas valdes loceklis;

• Kārlis Kravis, Iecavas vidusskolas direktors un “Iespējamās misijas” kādreizējais direktors.

Diskusijas moderators: Valdis Melderis.

Pasākumam iespējams pieteikties šeit! Pirms diskusijas sākuma ir iespēja uzdot jautājumus e-pastā: riga.info_latvija@roche.com.

Papildu informācija: Alise Krūmiņa, Veselības aprūpes sistēmas partnere, e-pasts: alise.krumina@roche.com.