Foto

Notiks seminārs “Vadlīnijas karjeras attīstības atbalsta īstenošanai”

Pirmdien, 25. aprīlī, Rīgas Teikas vidusskolā, Aizkraukles ielā 14 no plkst. 13.00 notiks Rīgas vispārējās izglītības iestāžu Karjeras izglītības atbalsta centra atklāšana un seminārs “Vadlīnijas karjeras attīstības atbalsta  īstenošanai”, kurā aicināti piedalīties galvaspilsētas skolu direktori un pedagogi-karjeras konsultanti.

Semināra dalībniekus uzrunās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Iveta Ratinīka, Valsts izglītības attīstības aģentūras Karjeras atbalsta nodaļas vadītāja Ināra Punkstiņa un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes priekšnieks Ivars Balamovskis.

Pasākumā par karjeras izglītības atbalstu skolās, par karjeras ietvaru izglītības politikā Latvijā, par vienotas sistēmas izveidi, uzturēšanu un ilgtspēju, kā arī par projekta finansējumu un dokumentāciju  runās Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvji. Klātesošajiem būs iespēja apskatīt arī jaunizveidoto karjeras izglītības atbalsta centru Rīgas Teikas vidusskolā un iepazīt projekta laikā tapušos metodiskos materiālu, kā arī apspriesties un dalīties ar kolēģiem par pieredzi karjeras projekta īstenošanā.

Semināra programma

 

Īsa uzziņa par ESF finansēto projektu “Karjeras atbalsts vispārējās  un profesionālās izglītības iestādēs” Rīgas valstspilsētas pašvaldībā – projekts sākās 2017.gada septembrī un noslēgsies 2022.gada decembrī.

Projektā piedalījušās  68 Rīgas vispārizglītojošos skolas, 114 pedagogi karjeras konsultanti (PKK) un 24 skolu karjeras izglītības koordinatori, karjeras izglītības atbalsta pasākumus saņēmuši visi projektā iesaistīto skolu 1.-12.klašu skolēni.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras izglītības atbalstam izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs.

Pedagoga karjeras konsultanta darba principi un uzdevumi.

Pedagogs karjeras konsultants ir galvenais sadarbības uzturētājs starp skolēnu, pedagogiem, atbalsta personālu un skolas administrāciju, nodrošinot savu zināšanu un pieredzes pārnesi karjeras izglītības dziļākai integrēšanai dažādās mācību jomās, kā arī sniedzot metodisku, informatīvu un konsultatīvu individuālo atbalstu skolēniem izsvērtu karjeras lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītības un darba ceļu.

• Pedagogu karjeras konsultantu pārziņā esošo klašu iepazīšana grupu konsultācijās, klases stundās

• Individuālo karjeras konsultāciju iespēju piedāvājums, pastiprināts akcents uz 9. un 12.kl. izglītojamajiem

• Jēgpilna skolēnu izpēte

• Darbs ar izglītojamo vecākiem

• Metodiskais darbs

Karjeras attīstības atbalsta prioritātes Rīgas pašvaldībā 2021./2022.m.g.:

• karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā

• pedagogu karjeras konsultantu pieejamība katrā izglītības iestādē

• divu Karjeras attīstības atbalsta  metodisko centru izveide Rīgā  

• sadarbība un atbalsta sniegšana Rīgas izglītības iestādēm karjeras izglītības rezultatīvā rādītāja līmeņa paaugstināšanai

• mācību gada un Karjeras nedēļas 2021 tēma - Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) tavai karjerai.

Saņemtais finansiālais atbalsts – darba algas PKK, veselības apdrošināšana PKK, 73 datortehnikas vienības PKK darba vietu iekārtošanai skolās, karjeras atbalsta pasākumu organizēšanai 10-2 EUR skolēnam. Kopējais izmantotais finansējums 2 miljoni EUR.