Notikumiem bagātais pavasaris  Rīgas 80. pirmsskolas izglītības iestādē

Rīgas 80. pirmsskolas izglītības iestāde

Notikumiem bagātais pavasaris Rīgas 80. pirmsskolas izglītības iestādē

Gads izvērtās bagāts ar dažādām aktivitātēm, pasākumiem un pārmaiņām. Dalījāmies ar saviem vērojumiem un krājām pieredzi, ciemojoties citos bērnudārzos. Pavasarī mūsu iestādē bija visaktīvākais, notikumiem bagātākais laiks.

Aprīļa sākumā sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centru dalījāmies ar savu pieredzi ar citām Rīgas pirmsskolām izglītības iestādēm par pāreju uz vienoto skolas pieeju.

Aprīļa vidū mūsu iestādē viesojās Rīgas Kurzemes rajona pirmsskolas izglītības iestādes, kuras guva pieredzi par pāreju uz vienoto skolas pieeju un jauno tehnoloģiju pielietojumu rotaļnodarbībās ikdienas darbā.

Aprīļa beigās, sadarbojoties ar konsultatīvo centru “Madariņa”, dalījāmies pieredzē ar citām Rīgas Kurzemes rajona pirmsskolas izglītības iestādēm par “Rakstītprasmes attīstīšanu pirmsskolā”.

Maijā noslēdzās mūsu divu gadu ceļojums, apgūstot “Bērniem droša un draudzīga bērnu dārza” statusu izveidojot un prezentējot savas iestādes “Bērnu tiesību un aizsardzības protokolu”, kas mums sniegs vienotu izpratni un rīcību gan pirmsskolas darbinieku, gan vecāku vidū par bērnu tiesībām un to realizēšanu.

Visa mācību gada garumā mums ir izveidojusies sirsnīga sadarbība ar kaimiņu Rīgas pirmsskolas izglītības iestādi “Kadiķītis”. Ciemojoties viens pie otra, rīkojām interesantus pasākumus un svētkus, kopā mācoties un daloties ar savu pieredzi. Atzinām, ka šī lielā un plašā pieredzes apmaiņa ir ļoti vērtīga, jo satikšanās brīdī ir iespēja apskatīt materiālo bāzi, padalīties ar teorētiskām un praktiskām zināšanām.

Lielu paldies vēlamies teikt ikvienai pirmsskolai un konsultatīvajam centram “Madariņa” par  pieredzes apmaiņu, kas ļāva  mācību gadu noslēgt veiksmīgi un ar gandarījuma sajūtu.