Ogres Valsts ģimnāzija aicina uz pieredzes apmaiņas pēcpusdienu “Aud[Z]ināšana”

2021. gada 15. decembrī norisināsies pieredzes apmaiņas pēcpusdiena “Aud[Z]ināšana”, kurā Ogres Valsts ģimnāzijas komanda aicina Valsts ģimnāziju un vidusskolu direktoru vietniekus audzināšanas darbā un klases audzinātājus uz sarunu pēcpusdienu, lai gūtu apstiprinājumu, cik daudz jau esam paveikuši un kā vēl varam sevi atbalstīt šajā laikā.

Pasākuma apraksts: Jaunās kompetences, attālinātais mācību process, drošības pasākumi, zaļais režīms – vārdi, kas kā sniega bumbas veļas pāri pedagogu pleciem jau vairāk nekā divu gadu garumā. Lai gan pedagoga profesija bieži vien tiek salīdzināta ar misiju – palīdzēt izglītojamajiem, veidot Latvijas nākotni vai nodot savas zināšanas tālāk, šai izvēlei ilgtermiņā nepieciešama atbalsta komanda. 

Sarunu pēcpusdienas mērķis: apskatīt dažādas metodes darbam audzināšanas jomā, kas sekmē pedagogu drošību, profesionālo labizjūtu un pozitīvas attieksmes veidošanos ikdienas darbā.

Sarunu pēcpusdienas sasniedzamais rezultāts: pedagogu veidoti praktiski ieteikumi ikdienas darbam, kas sekmē kopējās labsajūtas celšanos.

Pieteikšanās līdz 13. decembrim: https://ieej.lv/BUBxP

Darba kārtība:

  • 13.00 – 14.00 Dr.psych Baiba Martinsone, Latvijas Universitātes profesore, psiholoģe “Pedagogu profesionālās labklājības veicināšana, izmantojot praktiskas metodes audzināšanas darbā”
  •  14.00 – 14.40 Maija Katkovska,  Drossinternets.lv vadītāja “Drošība  digitālajā  vidē – kā pedagogam sevi pasargāt un kāpēc tas ir svarīgi?”
  • 14.40 – 14.55 Pauze
  • 14.55– 15.35 Ieva Sala, Ogres Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, 3 bērnu mamma “Vecāku skatījums mācību darba organizēšanai jaunajos apstākļos”
  • 15.35 – 15.50 Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni
  • 15.50 – 16.30 Darbs grupās – refleksija par šodiena darbu un praktiski ieteikumi sev nākotnē

Papildu informācija: Maija Vilnīte, maija.vilnite@ovgimnazija.com