Papildu iespēja pieteikties kombinētajam iestājpārbaudījumam uz brīvajām vietām 10.klasē Rīgas skolās

Papildu iespēja pieteikties kombinētajam iestājpārbaudījumam uz brīvajām vietām 10.klasē Rīgas skolās

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) informē, ka 2020.gada 17.augustā plkst.11.00. Rīgas 64.vidusskolā (sākumskolas telpās, Burtnieku ielā 34) tiks organizēts apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums papildtermiņā uz brīvajām vietām 10.klasē Rīgas pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestādēs  2020./2021.mācību gadā.

Ar apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma rezultātu izglītojamais varēs pretendēt uz brīvajām vietām 10.klasē šādās vidusskolās:

Rīgas 10.vidusskolā,
Rīgas 22.vidusskolā,
Rīgas 34.vidusskolā,
Rīgas 49.vidusskolā,
Rīgas 64.vidusskola,
Rīgas 84.vidusskola,
Rīgas 89.vidusskolā,
Rīgas Juglas vidusskolā,
Rīgas Purvciema vidusskolā,
 Rīgas Ostvalda vidusskolā,
 Rīgas Centra humanitārajā vidusskolā,
 Ziemeļvalstu ģimnāzijā,
 Rīgas Imantas vidusskolā,
 J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā,
 Rīgas Kultūru vidusskolā,
 Rīgas Hanzas vidusskolā.

Informācija par brīvo vietu skaitu ir pieejama šo skolu tīmekļa vietnēs.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma adresāts ir 9.klase absolvents, kurš vēlas iestāties Rīgas vispārējās vidējās izglītības skolās, kuras iestājpārbaudījuma rezultātu ir noteikušas kā konkursa kritēriju skolēnu uzņemšanai 10.klasē.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma mērķis ir kompleksi novērtēt 9.klašu skolēnu - pretendentu vispārējās pamatizglītības programmā iegūto zināšanu un prasmju atbilstību izvēlētajai vispārējās vidējās izglītības programmai. Iestājpārbaudījums sastāv no divām daļām – matemātikas un svešvalodas, tas notiks rakstiski, un uzdevumu izpildes laiks ir divas astronomiskās stundas. Uz apvienoto kombinēto iestājpārbaudījumu līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un rakstāmpiederumi.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma papildtermiņā programma.

Reģistrēties iestājpārbaudījumam iespējams līdz 16. augustam. Papildinformācija pieejama pa tālruni 67181395.

Reģistrēšanās apvienotajam kombinētajam iestājpārbaudījumam uz 10.klasi papildtermiņā pieejama te.

Apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma rezultāti būs publicēti no 18.augusta plkst.12.00 augstākminēto skolu mājaslapās, kā arī  RD IKSD tīmekļa vietnē www.izglitiba.riga.lv

 

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja, tālr. 67026838; mob. 26708034; e-pasts: indra.vilde@riga.lv.