“Pērlītes” bērni ieripo vasarā

“Pērlītes” bērni ieripo vasarā

Rīgas 272. pirmsskolas izglītības iestādes “Pērlīte” bērni kopā ar savām skolotājām un sporta treneri Vitu Ikaunieci aizraujoši krāj jūdzes. Kāpēc jūdzes?  

Lai kopā nosvinētu kustību prieku, staigājot, skrienot vai kustoties kādā citā iespējamā veidā, Eiropas valstu iedzīvotāji piedalās pasākumā “Eiropas jūdze”. Jāsaka, ka  1 jūdze = 1 km 609 m. Vēlējāmies veicināt saliedētas pilsoniskās sabiedrības veidošanos, latviešu un mazākumtautību bērnu iekļaušanu fiziskās aktivitātēs,

Līdzās kustību priekam mēs baudījām arī kultūrprieku, kuru mums sniedza Liepājas mākslinieki. ‘Pērlītes” bērniem bija iespēja noskatīties Pētera Trupa muzikālā leļļu teātra izrādi “Kliņķīša piedzīvojums vai kā Rūķis draugus ieguva”. Izrādi baudījām iestādes āra brīvdabas skatuvē.

Sagatavoja: Rīgas 272. pirmsskolas izglītības iestādes “Pērlīte” vadītājas vietniece izglītības jomā Rita Stasiloviča.