Piedalies informācijas tehnoloģiju konkursā “Algoritmu meistars”

Publicitātes plakāts konkursam

Piedalies informācijas tehnoloģiju konkursā “Algoritmu meistars”

Ar mērķi sekmēt skolēnu izpratni par datorikas un programmēšanas lomu ikdienā un veicināt interesi par informācijas tehnoloģijām Rīgas Jauno tehniķu centrs sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi rīko informācijas tehnoloģiju konkursu “Algoritmu meistars", kura tēma ir "Pasakas”.

Konkursa uzdevums – ieinteresēt bērnus programmēšanā (Scratch), veicināt zināšanas par datorikas nepieciešamību ikdienā, kā arī algoritmu sasaisti ar ikdienu.

Konkursā var piedalīties Rīgas vispārējās un interešu izglītības iestāžu audzēkņi, startējot individuāli 1.-3. klašu grupā un 4.-6. klašu grupā.

Nolikums

Konkurss notiek no 2024. gada 18. marta līdz 2024. gada 1. aprīlim divās kārtās.

Konkursa 1. kārta notiek neklātienē no 2024. gada 18. marta līdz 2024. gada 22. martam - dalībnieki pilda un iesniedz 2024. gada 18. martā RJTC tīmekļvietnē www.rjtc.lv publicētos konkursa uzdevumus. Dalībnieku reģistrācija dalībai konkursā būs pieejama elektroniski vienlaicīgi ar 1. kārtas digitālo uzdevumu izpildi. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Konkursa 2. kārta notiek klātienē Rīgas Jauno tehniķu centrā, Bauskas ielā 88, 2024. gada 28. martā un tajā piedalās 1. kārtas katras klašu grupas 15 dalībnieki, kuri ir uzrādījuši labākos rezultātus. 2. kārtā dalībnieki piedalās zināšanu pārbaudē, kā arī veic radošus, tehniskus un programmēšanas (Scratch) uzdevumus ierobežotā laika periodā.

Informāciju sagatavoja Rīgas Jauno tehniķu centra izglītības metodiķe Sanita Zīverte

Galerijas