Piesakies projektā “K10”!

Aicinām pieteikties projektā “K10” skolu vadības komandām, kura mērķis ir veicināt un pilnveidot sadarbību skolas vadības komandā, īstenojot kompetenču pieeju izglītības iestādē!

Projekta īstenošana: 2021. gada 4. oktobris – 2022. gada decembris.

Projekta dalībnieki: skolas komanda (direktors, vietnieki un mācību jomu koordinatori).

Aktivitātes:

  • Skolas komandas darba analīze virzībā uz kopējo  sasniedzamo mērķi;
  • Skolas vadības komandas stratēģijas izstrāde  un darbības konkrētu uzlabojumu ieviešanai vadības komandā;
  • Skolas vadības komandas stratēģijas īstenošana atbilstoši pārmaiņu radītajam pieprasījumam un skolas izvirzītā mērķa īstenošana;
  • Mācīšanās citam no cita;
  • Skolu pieredze;
  • Skolas vadības komandu sasniegumu pašanalīze.

Mācības notiks gan attālināti, gan klātienē, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Pieteikšanās: no 2021. gada 22. septembra līdz 2021. gada 4. oktobrim, nosūtot pieteikuma vēstuli elektroniski uz e-pastu: sarmite.katkevica@riga.lv, tēmā norādot “Pieteikums projektam “K10”.

Nolikums

Pieteikuma veidlapa

Papildu informācija: Sarmīte Katkeviča, e-pasts: sarmite.katkevica@riga.lv, Aija Krečko, e-pasts: aija.krecko@riga.lv, Inga Liepniece, e-pasts: inga.liepniece@riga.lv.