Pirms jaunā mācību gada sākuma pie lietotājiem nonāks jaunā DigiKlases platfoma

Jau kopš 2021. gada janvāra DigiKlases projekta komanda un Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes studenti strādā pie platformas izstrādes, kurā tiek apkopoti un klasificēti Latvijā un pasaulē pieejami daudzveidīgi digitāli mācību materiāli un rīki, lai veicinātu un atbalstītu izglītības jomas speciālistus tehnoloģijām bagātinātu mācīšanās procesu padarīt pedagoģiski jēgpilnu.

DigiKlases krātuvē šobrīd apkopoti un ievadīti vairāk, kā 700 dažādu materiālu, kas kvalificēti atbilstoši digitālu mācību līdzekļu kategorijām. Jāuzsver, ka kategorijas vienu no otras atšķir to funkcionalitāte un mērķis, kam digitālais mācību līdzeklis izmantojams, savukārt Digiklases projekta komandas izstrādātie kritēriji palīdzējuši veikt materiālu analīzi un grupēšanu tā, lai atvieglotu skolotāja darbu, ieviešot kādu no materiāliem mācību procesā.

Platforma veidota tā, lai katrs skolotājs DigiKlasē atrastu sev noderīgus materiālus, tomēr aicinām ikvienu pievērst uzmanību katra mācību materiāla saturam, piemērojot tos skolēnu mācību vajadzībām. Izveidotā krātuve apkopo materiālus visiem izglītības posmiem, sākot ar pirmsskolu un beidzot ar pieaugušo izglītību. Platformā izveidots filtrs un meklētājs, kas tās lietotājiem palīdzēs atlasīt nepieciešamos materiālus pēc tādiem parametriem, kā mācību priekšmets, vecums, materiāla veids un daudziem citiem.

Par “DigiKlasi” stāsta projekta vadītāja Katrīna Elizabete Puriņa-Biezā: “DigiKlase tapa ar lielu domu - atbalstīt Latvijas skolotājus. Šo mērķi mēs vēlamies sasniegt ne tikai, piedāvājot mācību materiālu datubāzi skolās jau strādājošiem skolotājiem, bet arī ļaujot Latvijā aktīviem izglītības jomas darbiniekiem pastāstīt un parādīt savu veikumu. Tomēr viens no būtiskākajiem DigiKlases ieguldījumiem ir topošo skolotāju izglītībā. Tā kā platformu izstrādā un uztur Pedagogoģijas, psiholoģijas un māksalas fakultātes darbinieki, arī tās turpmākā attīstībā mēs nozīmīgu lomu redzam sadarbībai ar fakultātes studentiem un docētājiem, iepazīstinot viņus ar plašo materiālu klāstu, kā arī mudinot pievienot un izstrādāt jaunus tehnoloģiju bagātinātām mācībām domātus mācību materiālus.”

Gluži kā Rīga, arī Digiklase vēl nav gatava. Darbu pie platformas plānots turpināt, gan papildinot datubāzi ar arvien jauniem digitāliem mācību līdzekļiem un rīkiem, pievienojot vēl neapkopotos materiālus, gan aicinot izglītības jomas speciālistus  izstrādāt un DigiKlasē publicēt jaunus interaktīvus mācību līdzekļus. Tāpat plānots attīstīties un nākotnē piedāvāt metodiskos ieteikumus video instrukciju veidā, darbā ar dažādiem izglītības un satura izstrādes rīkiem. Visi lietotāju iesniegtie ieteikumu par materiāliem vai rīkiem tiks izvērtēti un pievienoti DigiKlases datu bāzē, savukārt Pedagoģijas fakultātes studentiem ik gadu būs iespēja strādāt pie DigiKlases platformas attīstības studiju prakses ietvaros, tādā veidā gūstot iespēju labāk iepazīties ar lielo digitālo mācību līdzekļu klāstu.

Ienāc un pamēģini! www.digiklase.lv

Projekts īstenots ar Latvijas Universitātes finansiālu atbalstu.