Pirmsskolas pakalpojuma pieejamība Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem

Pirmsskolas pakalpojuma pieejamība Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem

Materiālu ar tulkotāja palīdzību iespējams lasīt arī ukraiņu valodā (Матеріал також можна прочитати українською мовою за допомогою перекладача).

Sākot jaunu grupu komplektēšanu jaunajam mācību gadam, šogad īpaši aktuāls jautājums ir bērnu uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs kontekstā ar to, ka bērnudārzu pakalpojumi nepieciešami arī Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem. Tādēļ Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) ir sagatavojis atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem saistībā ar Ukrainas bērnu uzņemšanu Rīgas pirmsskolās.

Vai ukraiņu bēgļu bērnu uzņemšana bērnudārzā kaut kādā veidā ietekmē Rīgas iedzīvotāju tiesības uz pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību. Vai ukraiņu bērniem ir kādas prioritātes?

Prioritāte vietas nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestādē ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem. Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem tiek piedāvātas vietas bērnudārzā, ja nav rīdzinieku pieteikumu un konkrētās pirmsskolā joprojām ir brīvas vietas. Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pārsvarā ar vietām tiek nodrošināti obligāto izglītības vecumu sasniegušie ukraiņu bērni, jaunākā vecuma bērniem nodrošina vietas privāto pirmsskolu sektors.

Vai bērnudārzos tiek rezervētas atsevišķas vietas tieši ukraiņu bēgļu bērniem?

Ja ir brīvas vietas pašvaldības pirmsskolu grupās, tad ukraiņu bērni tiek uzņemti tajās. Atsevišķās pirmsskolās, kurās bijušas  ilgstošas pedagogu vakances, pieņemti darbā Ukrainas civiliedzīvotāji – skolotāji un skolotāju palīgi. Šajās grupās uzņem tikai ukraiņu bērnus.

Kam ir prioritāte uzņemšanai Rīgas pašvaldības pirmsskolās?

Vispirms ar vietu tiek nodrošināti Rīgas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni, kuri Rīgā deklarēti kopā ar vismaz vienu no vecākiem.

Vai ukraiņu bērniem ir kādas priekšrocības vai bērni stāv kopīgā rindā uz vietu bērnudārzos?

Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu nodrošināšanu ar vietām pirmsskolas izglītības iestādēs koordinē RD IKSD. Iespējami tuvāk iedzīvotāja norādītajai adresei tiek meklēts vietas nodrošinājums kādā no pašvaldības vai privātajām izglītības iestādēm, kurai par ukraiņu bērnu pašvaldība izmaksā līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai.

Kā pieteikt Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu bērnudārzam?  

Rīgā to iespējams izdarīt Ukrainas civiliedzīvotāju bēgļu koordinācijas centrā, kur bērna vecāks iesniedz iesniegumu.

Kādi dokumenti nepieciešami, lai bērnudārzam pieteiktu Ukrainas civiliedzīvotāju bērnu?

Izglītības iestādē vecāki uzraksta iesniegumu par bērna uzņemšanu bērnudārzā. Tāpat tiek iesniegta arī ģimenes ārsta izziņa.

Vai tiek atvērti īpaši ukraiņu bērnudārzi Rīgā un citās pilsētās? Cik daudz ir šādu bērnudārzu?

Rīgā atsevišķi ukraiņu bērnudārzi netiek atvērti, bet ir atvērtas atsevišķas grupas, kas darbojas pie jau esošiem bērnudārziem. Šobrīd ir atvērtas 7 grupas Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās.

Cik daudz Ukrainas civiliedzīvotāju bērni ir uzņemti bērnudārzos? Cik brīvas vietas vēl ir pieejamas?

Šobrīd Rīgas pirmsskolās uzņemti 730 Ukrainas civiliedzīvotāju bērni; brīvas vietas vēl ir pieejamas.

Vai ir problēmas ar vietu nodrošināšanu ukraiņu bērniem pirmsskolās?

Pagaidām vietas pietiek, jo tās tiek nodrošinātas sadarbībā ar privātajām pirmsskolām. Problemātiskāk ir piedāvāt vietas bērnudārzos pilsētas centā un Vecrīgā. Ja vecāki ir ieinteresēti bērnu vest nedaudz tālāk no dzīvesvietas, tad problēmu praktiski nav. Šobrīd dienas kārtībā ir arī aukļu pakalpojuma attīstīšana Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem. Ja vecākiem būs interese par aukļu pakalpojumu, tad RD IKSD slēgs līgumu ar bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētu aukli (var būt arī bērna vecāks), līdz ar to par bērna pieskatīšanu tiks izmaksāts finansējums 181 eiro (pirms nodokļu nomaksas).

Ilustratīvs attēls