Foto

Profesiju daudzveidība zoodārzā

Āgenskalna sākumskolas karjeras atbalsta pasākums „Profesiju daudzveidība zoodārzā”,  pateicoties projektam „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, norisinājās šā gada oktobrī.

Pasākumā skolēni iepazina tautsaimniecības nozari - vides aizsardzība un ekoloģija, zinātne un pētniecība.

Pasākuma mērķis bija iepazīties, ar ko nodarbojas dabai un dzīvniekiem tuvās profesijas pārstāvji zooloģiskajā dārzā,  kādas prasmes, zināšanas un izglītība ir nepieciešama šiem darbiniekiem.

2. klašu skolēniem bija iespēja uzzināt par dažādajām profesijām, kas saistītas ar dzīvniekiem un to labturību, kopšanu. Bērni devās pastaigā, vēroja dzīvniekus, ielūkojās darbinieku ikdienas gaitās un tikās ar speciālistiem, kuri darbojas zooloģiskajā dārzā zinātnes jomās, veic pētniecību augu un dzīvnieku pasaulē, sadarbojas dabas un kultūras aizsardzības jomā Latvijā. Izglītojošā praktiskā nodarbība sniedza skolēniem informāciju par profesijām, kuras saistītas ar dzīvnieku kopšanu, uzturēšanu un barošanu, kā arī par darbinieku darba vidi un darba apstākļiem, kā norit tipiskā darba diena zoodārzā, kādas prasmes, zināšanas un izglītība ir nepieciešama šo profesiju pārstāvjiem.