Projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” iesaistītās skolas aicina piedalīties forumā

2023. gada 22. maijā plkst. 12.00 Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centrā (Ķīpsalā, Ķīpsalas ielā 6A) notiks forums ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” iesaistītajām skolām.

Aicinām projektā iesaistītos pedagogus piedalīties projekta forumā “Inovētspēja, transformācija, koprade nākotnes izaugsmei’’, kuru organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments partnerībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Viena no ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” prioritātēm ir inovētspēja, kad svarīga ir ne tikai sadarbība, bet elastība, transformācija un kopdarbība, radot jaunas iespējas, risinājumus un vērtības.

Tieši skolotājam ir iespēja domāt par radošām, uz skolēnu vērstām inovācijām, parādot un nodrošinot skolēniem to jēgpilnas izmantošanas iespējas mācību satura aktivitātēs un ārpusstundu pasākumos.  Skaties pāri apvārsnim!

Foruma dalībnieki varēs dalīties pieredzē par projekta gaitā iegūto, jaunievedumiem, inovatīviem risinājumiem, darba formām, analizēt, diskutēt, kā arī piedalīties 4 dažādās koprades telpās un gūt jaunu pieredzi, darba metodes ikdienas mācību darba dažādošanai pamatizglītības posmā. 

Pielikumā un afišas QR kodā pieejama foruma darba kārtība un koprades telpu apraksti.

Papildu informācijas saņemšanai, aicinām sazināties ar projekta koordinatorēm: Ingu Sidorčiku-Boboviču un Zani Doniņu.