Projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atvērts jauns karjeras centrs

"Rīga rāda piemēru", tā uzrunājot semināra “Vadlīnijas karjeras attīstības atbalsta īstenošanai” dalībniekus, teica Valsts izglītības attīstības aģentūras Karjeras atbalsta nodaļas vadītāja Ināra Punkstiņa.

Savukārt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Iveta Ratinīka seminārā izteica patiesu gandarījumu, ka projekta rezultāti neiegulst atvilktnēs, bet tiem ir ilglaicība.

Šajā gadījumā, tuvojoties noslēgumam ESF projektam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, Rīgas valstspilsētas pašvaldībā tapuši divi karjeras centri, kuru pakalpojumus varēs izmantot ikviens pedagogs - karjeras konsultants.

Pirms projekta noslēguma Rīgas Teikas vidusskolā tika sarīkots seminārs, kurā projektā iesaistītie karjeras konsultanti varēja uzklausīt Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāvju stāstīto par karjeras ietvaru izglītības politikā Latvijā par vienotas sistēmas izveidi, uzturēšanu un ilgtspēju, kā arī par projekta finansējumu un dokumentāciju.

Klātesošajiem bija iespēja apskatīt arī jaunizveidoto karjeras izglītības atbalsta centru Rīgas Teikas vidusskolā un iepazīt projekta laikā tapušos metodiskos materiālu, kā arī apspriesties un dalīties ar kolēģiem par pieredzi karjeras projekta īstenošanā. Projektā piedalījušās 68 Rīgas vispārizglītojošos skolas, 114 pedagogi karjeras konsultanti (PKK) un 24 skolu karjeras izglītības koordinatori, karjeras izglītības atbalsta pasākumus saņēmuši visi projektā iesaistīto skolu 1.-12.klašu skolēni.

 

Galerijas