Projektā "Mācītspēks" šogad ir uzņemti 100 dalībnieki

Projektā "Mācītspēks" šogad ir uzņemti 100 dalībnieki

Jaunajā skolotāju izglītības projektā "Mācītspēks" pēc ilgstošas un rūpīgas daudzpakāpju atlases šogad ir uzņemti 100 dalībnieki, kuriem šobrīd veiksmīgi ir piesaistītas aktuālās pedagogu vakances 74 Latvijas skolās.

Projektam atsaucās un savas aktuālās vakances pieteica 204 skolas no visas Latvijas, kopumā reģistrējot 461 pedagoga vakanci. Projekta dalībniekiem vakances tika izvēlētas, ņemot vērā mācāmo priekšmetu, izvēlēto skolēnu vecumposmu un reģionu, kurā dalībnieks paudis vēlmi un gatavību strādāt.

Projekts Mācītspēks tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā, savstarpēji sadarbojoties Latvijas Universitātei, Daugavpils Universitātei, Liepājas Universitātei un nodibinājumam “Iespējamā misija”. Projekta dalībnieki – topošie skolotāji - ir dažādu jomu speciālisti, kas iepriekš ieguvuši augstāko izglītību kādā no nozarēm un jau ar vasaras mācībām ir uzsākuši studijas 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs”, studiju noslēgumā  iegūstot pedagoga kvalifikāciju.

2020. gada 15. janvārī Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajā un Ministru kabineta apstiprinātajā Informatīvajā ziņojumā “Darba vidē balstīta studiju programma pedagogu sagatavošanai: īstenošana un attīstība” norādīts, ka realizējot 126.1. pasākumu (projektu Mācītspēks), valdība īstenos pedagogu sagatavošanas izglītības programmu restartu, ceļot pedagoga profesijas prestižu, stiprinot pedagogu mentoru institūciju, turpinot īstenot pedagogu profesionālās attīstības stratēģiju un sniedzot atbalstu pedagogu sākotnējās izglītības attīstībai.

Svarīgs aspekts, kas ietverts veiksmīgai projekta īstenošanai un tā stratēģisko mērķu sasniegšanai, ir mērķtiecīgs mentoru atbalsts jaunajiem skolotājiem. Lai arī Latvijas skolu direktori norāda, ka mentoringam ir augsta ietekme, šobrīd tikai 16% skolotājiem ar stāžu līdz pieciem gadiem ir nozīmēts mentors. Skolā mentora izšķirošā loma ir atbalstīt jauno skolotāju izglītības iestādes darbības un organizācijas kultūras iepazīšanā, regulāri vērot studējošā vadītās mācību stundas un atbalstīt projekta dalībniekus to analīzē un pilnveidē. Būtiski uzsvērt, ka mentoru darbs tiek apmaksāts, tādējādi nodrošinot nepieciešamo atbalsta kvalitāti, plānveidīgumu un mentoru ilgtermiņa iesaisti projektā.

Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka mentoru darba finansēšana notiek no pašvaldības budžeta līdzekļiem, stiprinot arī pašvaldību lomu jaunās skolotāju paaudzes veidošanā. Ņemot vērā iepriekš minēto,  projekta partneru vārdā lūdzam rast iespēju apmaksāt projekta Mācītspēks jauno skolotāju mentora darbu EUR 55.00 mēnesī Jūsu pašvaldības skolās. (Dalībnieku izvietojums Rīgas skolās pielikumā.)

 

Informācija: Ruta Zaharova

Projekts "Mācītspēks" Skolu piesaistes vadītāja

Tālr. +371 29297829, ruta.zaharova@iespejamamisija.lv, skolas@macitspeks.lv

macitspeks.lv

fb.com/macitspeks