Projekts “Kā kļūt par izglītības iestādes vadītāju”

Ja vēlaties meklēt atbildes uz jautājumiem: Kādas prasmes nepieciešamas labam vadītājam? Kā attīstīt, pilnveidot savas vadītāja kompetences? Kādu veidot savu izglītības iestādi?”, aicinām pieteikties skolu, pirmsskolu, interešu izglītības iestāžu, sporta skolu, mūzikas un mākslas skolu direktoru vietniekus, kuri vēlas kļūt par vadītāju izglītības iestādē, Izglītības un informatīvi metodiskā centra projektā “Kā kļūt par izglītības iestādes vadītāju”!

Projekta norises laiks: 2021. gada 29. septembris – 2022. gada decembris.

Projekta mērķis: izglītot 25 nākotnes izglītības iestāžu vadītājus, lai varētu sekmīgi uzsākt izglītības iestādes vadītāja karjeru.

Ieguvumi:

- Prasme vadīt komandu, motivēt darbiniekus;
- Prasme veidot vīziju par izglītības iestādes attīstības virzieniem;
- Izpratne par normatīvajiem dokumentiem izglītībā un finansēšanas jautājumos;
- Prasme teicami komunicēt un prezentēt;
- Prasme sadarboties.

Darba formas:

Ievadlekcijas, praktiskās nodarbības, grupu darbs, praktiski piemēri un vingrinājumi, vērošanas prakse, diskusijas, dalīšanās pieredzē, idejās, emocijās, atgriezeniskā saite sevis pilnveidošanai, prezentēšana, pieredzes un iedvesmas stāsti.

Projekts sastāv no 3 posmiem:

1. posms – pieteikumu iesniegšana un izvērtēšana;

2. posms – zināšanu, prasmju un pieredzes ieguve;

3. posms – jauniegūto zināšanu, prasmju un pieredzes pārnese un pielietošana, izglītības iestādes vīzijas prezentēšana.

Informatīvais seminārs par projektu: 2021. gada 23. septembrī plkst. 10.00 attālināti (MS Teams).

Nolikums

1. pielikums

2. pielikums

Pieteikties: https://ej.uz/seminars_toposie

Pieteikuma iesniegšana elektroniski līdz 2021. gada 29. septembrim, nosūtot uz e-pastu: dace.sondare@riga.lv. Dalība mācībās tikai ar derīgu Covid-19 sertifikātu.

Papildu informācija: Dace Sondare, 67105541, dace.sondare@riga.lv vai Kitija Čipāne, 67105546, kitija.cipane@riga.lv.