Foto

Projekts "PUMPURS" Rīgas skolās

Eiropas projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PUMPURS) Rīgā īsteno 62 no 114 skolām. Video materiālā stāstīts par projekta īstenošanas gaitu galvaspilsētas skolā.

Projektu īstenos līdz 2022. gada 31. decembrim, tā mērķauditorija ir vispārizglītojošo skolu 5.-12. klašu skolēni, kā arī profesionālo izglītības iestāžu 1.-4. kursu studenti. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un apkaimju pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.