Projekts “Tradicionālā kultūra kā starpkultūru dialogu veicinātāja” noslēdzies

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzirnaviņas” 2021.gada martā uzsāktais projekts “Tradicionālā kultūra kā starpkultūru dialogu veicinātāja” ir noslēdzies. Projekts tika finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekta mērķi bija sekmēt saprašanas un pozitīvas attieksmes veidošanu pret integrācijas procesiem; sniegt zināšanas par krievu un latviešu tradicionālās kultūras vērtībām un mantojumu pirmsskolā, veicinot starpkultūru dialogu; pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci; izglītot vecākus, veicinot starpkultūru dialogu caur labāko pieredzi; veicināt pedagogu, vecāku un bērnu sadarbību, organizējot integrējoša rakstura pasākumus latviešu un mazākumtautību izglītības iestāžu bērniem, pedagogiem un vecākiem.

Projektā piedalījās Rīgas pirmsskolas izglītību iestādes “Dzirnaviņas” un Rīgas pirmsskolas izglītību iestādes “Annele” pedagogi, bērni un bērnu vecāki.

Visas aktivitātes tika īstenotas, ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju Latvijā. Līdz ar to vairāki semināri bija organizēti tiešsaistē, neizdevās organizēt klātienē kopīgos draudzības pasākumus. Tomēr visas aktivitātes notika, mērķi sasniegti!

Piedaloties interaktīvajos pasākumos bērni varēja ne tikai aktīvi darboties ar saviem grupas draugiem, bet arī pieslēgties tiešsaistē un sasveicināties ar saviem draugiem kaimiņu bērnudārzā. Kā arī nosūtīt un noskatīties video sveicienu no tiem.

Bet Brīvdabas muzeja apmeklējums bija aizraujošs un interaktīvs piedzīvojums bērniem! Muzejā bērnus sagaidīja Gans, kurš iepazīstināja bērnus ar Vidzemes sētu, ar 19. gs. un 20. gs. sākuma lauku bērnu dzīves vidi, to darbiem un nedarbiem. Bet visaizraujošākās bija īstās ganu spēles un rotaļas.

Projekta noslēgumā bērni un pedagogi saņēma dāvanas! Paralēli visām aktivitātēm tika veidota arī videofilma par projekta īstenošanas gaitu.

Projekta īstenošana sniedza zināmu efektīvu ieguldījumu starpkultūru dialoga veicināšanā. Sasniegtie rezultāti projekta dalībniekiem dos iespēju saņemto unikālo pieredzi izmantot savā ikdienas dzīvē un izplatīt to tālāk, piedaloties savas iestādes un Rīgas pilsētas organizētajos aktivitātēs. Palīdzēs kopā sadzīvot! Jo kopā jautrāk!

Projekta vadītāja Marianna Jode, e-pasts: mjode@edu.riga.lv