Radošā Ģimenes diena "Asniņā"

Radošā Ģimenes diena "Asniņā"

Saulainā 17. maija pēcpusdienā Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Asniņš" tika svinēta Ģimenes diena, kuras galvenais mērķis bija ģimenes kopā būšana darbojoties un priecājoties. 

Pasākuma sākumā bērni iepriecināja vecākus ar muzikāliem priekšnesumiem, pēc tam ģimenes varēja iziet veselas deviņas aktivitāšu stacijas - "Burvju ota", "Sajūtu taka", "Pazudušās krāsas", "Lai kuģītis peld", "Vajag tik rakt", "Dziedi un dejo", "Brīnumpuķe", "Zaļie pirkstiņi", "Mazs smaidošs foto".

Vecāki ar bērniem kopīgi zīmēja uz plēves, meklēja pēc cipariņiem krāsas un izkrāsoja zīmējumus, stādīja puķes iestādes izdaiļošanai, masēja kāju pēdiņas sajūtu takā, locīja un peldināja kuģīti, meklēja smiltīs pazudušos dārgumus, muzicēja, gatavoja skaistu puķi māmiņai un noslēgumā fotografējās īpaši izveidotā foto stūrītī. Katrs pedagogs deva lielu ieguldījumu svētku sagatavošanā  un aktivitāšu vadīšanā.

Paldies visai "Asniņa" saimei par skaistajiem kopā būšanas svētkiem!

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Asniņš" administrācija

Galerijas