Foto

Rīgā darbojas vairāki konsultatīvie centri pie pirmsskolas izglītības iestādēm

Konsultatīvie centri ir Rīgas domes, Izglītības, kultūras un sporta departamenta izveidotās struktūrvienības Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs, kas sniedz pašvaldības izglītības iestādēm, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, kā arī bērnu vecākiem konsultatīvu un metodisku palīdzību pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanā.

Konsultatīvā centra viena no galvenajām  funkcijām ir: metodiskā, informatīvā un citāda veida intelektuālā atbalsta nodrošināšana Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem, bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības pakāpē strādājošajiem darbiniekiem.

Jūsu iespējas:

  1. Saņemt konsultācijas un izglītojošas nodarbības par pirmsskolas vecuma bērnu attīstību un dažādu prasmju un iemaņu veicināšanu.
  2. Saņemt metodiskas rekomendācijas par pirmsskolas vecuma bērnu izglītošanu un audzināšanas aktualitātēm vecākiem, kuru bērni neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi.
  3. Uzdot jautājumus par pirmsskolas izglītības iestādes un ģimenes sadarbību.
  4. Vērsties pie psihologa un saņemt individuālās konsultācijas gan vecākiem, gan bērniem. Kā arī psiholoģiskais atbalsts pedagogiem.
  5. Lūgt palīdzību un saņemt atbalstu problēmsituāciju risināšanā.
  6. Izteikt ierosinājumus par sev interesējošām tēmām un konsultatīvie centri iespēju robežās sagatavos lekciju/semināru/praktisku nodarbību.

 

Pirmsskolas izglītības konsultatīvo centru kontakti

Nosaukums, adrese, amats

Amats

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Madariņa”, Dagmāras iela 3, Rīga

 

Ārija Ansberga

Tālr.67848884, 28319896

e-pasts rpiimada@riga.lv

arijaansberga@inbox.lv

 

 

 

 

 

 

Konsultatīvā centra vadītāja

09.00-17.00 (pieņemšanas laiks pēc iepriekšēja pieraksta 15.00:17.00)

08.00 - 16.00

08.00- 16.00

07.00-15.00 (pieņemšanas laiks pēc iepriekšēja pieraksta 08.00:12.00)

07.00-15.00

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Madariņa”, Dagmāras iela 3, Rīga

 

Kristīne Šterna

Tālr.67848884, 29356340

e-pasts: rpiimada@riga.lv

kristine.sterna@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Izglītības psihologs

 

07.00:17.00 (pieņemšanas laiks pēc iepriekšēja pieraksta 08.00:11.00)

07.00:17.00

08.00-18.00 (pieņemšanas laiks pēc iepriekšēja pieraksta 15.00:17.00)

 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Mārdega”, Tallinas iela 64, Rīga

 

Inguna Stikāne

Tālr. 67848929, 28342019

e-pasts: kcmardega@riga.lv

 

Konsultatīvā centra vadītāja

 

 

 

 

 

 

 

 

8.30 - 18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00- 16.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00-16.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00- 16.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00-16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Mārdega”, Tallinas iela 64, Rīga

 

Madara Vasiļjeva

Tālr.76848929, 26989874

e-pasts: kcmardega@riga.lv

Izglītības psihologs

9.00-17.00

11.00-19.00

9.00-17.00

11.00-19.00

 

Rīgas 13.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābecītis”,Altonavas iela 1, Rīga

 

Māra Liepniece

Tālr.67848885, 29338061

e-pasts: kcr13pii@riga.lv

 

Konsultatīvā centra vadītāja

 

 

 

 

 

 

8.00-16.00

 

 

 

 

 

 

 

8.00-16.00

 

 

 

 

 

 

 

10.00-18.00

 

 

 

 

 

 

 

8.00-16.00

 

 

 

 

 

 

 

8.00-16.00

Rīgas 13.pirmsskolas izglītības iestāde “Ābecītis”,Altonavas iela 1, Rīga

 

Ilze Ābelniece

Tālr.67848885

e-pasts: kcr13pii@riga.lv

 

Izglītības psihologs

8.00-14.00

8.00-15.00

8.00-15.00

8.00-18.00

 

Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestāde, Ilūkstes iela 101, k-4, Rīga

 

Jevgenija Živuļko

Tālr. 67848837, 26457092

e-pasts: kcr273pii@riga.lv.

 

Konsultatīvā centra vadītāja

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

Rīgas 273.pirmsskolas izglītības iestāde, Ilūkstes iela 101, k-4, Rīga

 

 

Agnese Puncule

Tālr. 25446247

e-patsts: kcr273pii@riga.lv

 

Izglītības psihologs

8.00-18.00

Apmeklētāju pieņemšanas laiks 9.00-13.00

 

 

8.00-18.00

 

Apmeklētāju pieņemšanas laiks 12.00-17.00

8.00-18.00