Foto

Rīgā norisinājies izglītības iestāžu “Labo darbu festivāls 2018”

Trešdien, 3.oktobrī, Rīgā “People Work” koprades telpās norisinājās Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” Rīgas reģiona noslēguma pasākums “Labo darbu festivāls 2018”.

Pasākumu atklāja Latvijas valsts Simtgades biroja izglītības un jauniešu projektu vadītāja Aija Tūna  un Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta. Jauniešiem bija iespēja arī iepazīties ar labdarības organizācijas "Palīdzēsim.lv" vadītājas Ilzes Skujas iedvesmas stāstu “Kā mans labais darbs mainīja Latviju”.

Festivāla ietvaros 32 izglītības iestāžu aktīvākie labo darbu veicēji no Rīgas, Babītes un Garkalnes novadiem dalījās savā pieredzē dažādu līdzdalības aktivitāšu un labo darbu īstenošanā gan izglītības iestādes ietvaros, gan vietējā kopienā.  Dalībnieki iepazinās ar citu izglītības iestāžu labo darbu piemēriem, iedvesmojās un veidoja jaunas sadarbības ar citām izglītības iestādēm.

Dalībniekiem bija iespēja arī piedalīties dažādās radošās darbnīcās ar organizāciju ekspertiem, kas ikdienā īsteno dažādus labdarības un sociālos projektus.

Kustība ''Es Esmu Kaķis'' un bezpeļņas organizācija ''Cat Care Community'' sniedza iespēju dalībniekiem piedalīties kaķu ziemas mājas izveidē Rīgas pilsētvidei.

Sociālais uzņēmums “Humusa komanda”, kura mērķis ir mazināt stereotipus par bēgļiem no Tuvo Austrumu valstīm un veicināt bēgļu nodarbinātību un saskarsmi ar vietējiem iedzīvotājiem, nodrošināja iespēju jauniešiem piedalīties sīriešu saldumu darbnīcā.

Biedrības NSUS  "No Sirds Uz Sirdi" (NSUS) darbnīcā “Enģeļu pasts” dalībniekiem bija iespēja iepriecināt un uzmundrināt Latvijas pansionātos, aprūpes centros vai savās mājās mītošos seniorus un arī jaunāka gada gājuma cilvēkus ar vēstulēm un speciāli sagatavotām dāvaniņām.

Organizācijas “Palīdzēsim.lv” darbnīcas  apmeklētājiem bija iespēja gatavot rotas un tās nodot “Palīdzēsim.lv” labdarības tirdziņiem, lai par iegūtajiem līdzekļiem īstenotu kādu no organizācijas sociālajiem projektiem.

Projektu veidošanas darbnīcā jaunieši varēja uzzināt, kā veidot projektus un kādi ir aktuālie projektu finansējuma konkursi skolēniem.

VIDEO

Savukārt skolotājiem bija iespēja piedalīties atsevišķā darbnīcā par projekta posmos izmantojamām metodēm, lai veicinātu jauniešu pašnoteikšanos un aktīvu iesaisti projektu ideju izveidē un ieviešanā.

Pasākuma noslēgumā dalībniekus priecēja Māras Upmanes-Holšteines muzikālais priekšnesums.

Festivālu organizēja Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Jaunatnes nodaļu, pašvaldību izglītības iestādēm, ekspertiem un nevalstiskajām organizācijām ar mērķi sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicinātu viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā.
 

 

Informāciju sagatavoja Labo darbu festivāla Rīgā koordinatore, Rīgas Skolēnu domes konsultante Anna Īviņa

 

Galerijas