Rīgas 21. vidusskola piedalās  starptautiskajā  pilotprogrammā “Young Innovators”

Rīgas 21. vidusskola piedalās starptautiskajā pilotprogrammā “Young Innovators”

Rīgas 21. vidusskolas 5.a un 9.a. klases skolēni šajā mācību gadā piedalās programmā “Young innovators”.

«Young Innovators» ir Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) klimata zināšanu un inovāciju kopienas «EIT Climate-KIC» programma. Šogad kopumā tajā plānots iesaistīt ap 10 tūkstošiem Eiropas skolēnu.

Latvijas programma ir unikāla un tiek īstenota kā pilotprojekts, sadarbojoties Rīgas Tehniskajai universitātei, EIT Climate-KIC Hub Latvia un Vides Izglītība fondam.

Programma paredzēta  12-18 gadus jauniešiem, lai veicinātu uzņēmējspējas un sociālās prasmes, kas vērstas uz klimata pārmaiņu un vides problēmu mazināšanu un savas dzīves vides uzlabošanu. Programmas laikā jaunieši attīsta mūsdienās nepieciešamas prasmes un, izmantojot dažādas metodes, izpēta izaicinājuma/problēmsituāciju devēju problēmas, kā arī rada un iesaka risinājumus, lai mazinātu klimata pārmaiņas un uzlabotu vidi. 

5.a un 9.a klašu audzinātājas reizi mēnesī piedalās mācībās, lai apgūtu programmas metodes un izstrādātu stundu plānus, ko turpmāk izmanto darbā ar skolēniem.

Aptauja palīdzēja uzzināt skolēnu un viņu vecāku viedokli par klimata pārmaiņām un to izraisītajām sekām.

Vai mūsu dzīvē var saskatīt sistēmas? Mēs atradām! Un arī izaicinājumi ir! Spēlējoties, labāk sapratām, kā darbojas sistēmas, kā var sagraut visu sistēmu un kā to atjaunot.

Skolēni grupās veidoja plakātus par klimata pārmaiņu sistēmām. Iepazīstot citu grupu darba rezultātus, skolēni saskatīja negaidītas sakarības starp dažādiem sistēmu elementiem. 

Galerijas