Rīgas 232. pirmsskolas izglītības iestāde sveic māmiņas svētkos!

Rīgas 232. pirmsskolas izglītības iestāde sveic māmiņas svētkos!

9. maija pēcpusdienā, atzīmējot Mātes dienu, kas Latvijā tiek svinēta otrajā maija svētdienā, Rīgas 232. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi priecēja savas māmiņas ar dažādām meistardarbnīcām, kuras sagatavoja visu bērnudārza grupu pedagogi. 

Katrā darbnīcā vecāki un bērni kopīgi varēja izgatavot svētku dāvanas, rotājumus un aplikācijas. Māmiņas un bērni fotografējās speciāli ierīkotos foto stūrīšos.

Audzēkņi apsveica savas māmiņas ar pašu gatavotām apsveikuma kartiņām, kā arī cienāja vecākus ar pašu ceptiem kēksiem.

Sirdsmīļi sveicieni visām māmiņām no Rīgas 232. pirmsskolas izglītības iestādes!

Informāciju sagatavoja Rīgas 232. pirmsskolas izglītības iestādes IT tehnoloģijas mentors Alina Kuzina.  

Galerijas