Rīgas 25. vidusskola uzsāk darbību jaunā Erasmus+ projektā

Rīgas 25. vidusskola uzsāk darbību jaunā Erasmus+ projektā

Janvāra beigās un februāra pirmajās dienās Rīgas 25. vidusskolas skolotāji un skolēni uzņēma projekta partnerus no skolām Turcijā un Igaunijā, no Universitātes Saragosā un EUROGEO centra Beļģijā.

Projekta koordinatori rumāņi sanāksmēm pieslēdzās attālināti. Projekta fokusā šoreiz ģeogrāfija – ĢIS (ģeogrāfiskās informācijas sistēmas). Projekta galvenais mērķis: ĢIS metožu un paņēmienu iekļaušana mācību programmās un izpratnes
palielināšana par globālās sadarbības un rīcības nozīmi cīņā pret globālajām klimata pārmaiņām.

Pirmās divas dienas pagāja spraigā darbā. Diskutējām, analizējām, plānojām. Viesus iepazīstinājām ar izglītības sistēmu Latvijā, kā arī ģeogrāfijas skolotāja dalījās ar savu pieredzi. Viesi vēroja arī mācību stundu ģeogrāfijā.

Trešajā dienā skolotāju grupa no Igaunijas, Turcijas, Latvijas iepazinās ar telpām un darbu Latvijas Universitātes Dabas mājā jeb Dabaszinātņu akadēmisko centru, kur ir Latvijas Universitātes piecu dabaszinātņu fakultāšu - Bioloģijas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, Ķīmijas, Medicīnas kopīgs akadēmiskais centrs Jelgavas ielā 1 (LU DAC). Dabaszinātņu akadēmiskā centra celtniecība pabeigta 2015. gadā. Ekskursiju vadīja un interesanti stāstīja šīs mājas darbiniece.

Pēc Dabas mājas apmeklējuma devāmies tālāk uz Latvijas Universitātes Zinātņu māju jeb LU Zinātņu centru, kas  ir Latvijas Universitātes divu fakultāšu — Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes un Medicīnas fakultātes, kā arī sešu zinātnisko institūtu - Fizikas institūta, Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta, Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūta, Atomfizikas un spektroskopijas institūta, Materiālu mehānikas institūta un Astronomijas institūta kopīgs akadēmiskais centrs Jelgavas ielā 3. Ēka atklāta 2019. gadā.

Tālāk apmeklējām Latvijas Nacionālo bibliotēku. Izstaigājām ēku līdz 5 .stāvam, kā arī viesiem parādījām Dainu skapi un izstāstījām par jaunlatviešiem, Kr.Baronu un Dainu skapja tapšanas vēsturi.

Nākamais objekts bija ArcGis birojs, kur biroja darbinieki mūs iepazīstināja ar iespējām, ko sniedz šis birojs. Viņi veido īpašas programmas, kuras var izmantot arī skolās. ArcGIS Online ir Interaktīva, viegli lietojama mākoņbalstīta vide ģeotelpiskās informācijas analīzei un attēlošanai kartēs. ArcGIS Online vide nodrošina nepieciešamos rīkus pilnvērtīgai interaktīva kartogrāfiskā materiāla veidošanai un attēlošanai. ArcGIS Online pieejami dažādi rīki un tematiskas lietotnes, kuras nodrošina ērtu piekļuvi ģeotelpiskajai informācijai, iespēju veidot 2D un 3D kartes, kurām var pievienot dažādus datus, veikt analīzi, mainīt simbolizāciju un veidot interaktīvas tematiskas lietotnes no izveidotajām kartēm. 

Šobrīd gatavojamies tiešsaistes darba nedēļai. Esam izveidojuši skolotāju fokusgrupu darba veikšanai.

Galerijas