Rīgas 25. vidusskolas skolotāji mācās ĢIS Erasmus+ projektā Gentes universitātē

Rīgas 25. vidusskolas skolotāji mācās ĢIS Erasmus+ projektā Gentes universitātē

Augusta beigās trīs Rīgas 25.vidusskolas skolotāji nedēļu mācījās ĢIS Erasmus+ projektā Gentes universitātē Beļģijā.

Mācību galvenais mērķis: ĢIS metožu un paņēmienu iekļaušana mācību procesā dažādos mācību priekšmetos, lietojot ArcGIS.

Mācības organizēja EUROGEO centra Beļģijā partneri, piesaistot universitāšu mācībspēkus no Lielbritānijas un Ziemeļīrijas un Saragosas universitātēm. Mācībās piedalījās partneri no skolām Turcijā, Rumānijā, Beļģijā.

Intensīvais mācību process sākās jau ierašanās dienā, svētdienā. Galvenā uzmanība tika pievērsta ĢIS izmantošanai.  ĢIS ir tehnoloģiju kopums, kas ļauj uzglabāt, atjaunot, analizēt un attēlot ar ģeogrāfiju un klimata pārmaiņām saistītus datus. Skolotāji, kuri pārstāvēja ģeogrāfiju, matemātiku un datorzinības mācījās, kā izmantot šo tehnoloģiju kopumu,

ĢIS attīstību sekmē svarīgas informācijas dažādās jomās, ieskaitot datorzinības, datubāžu sistēmas, grafiskās informācijas apstrādi un attālināto datu ievākšanu.

Pirmās divas dienas pagāja saspringti mācoties, apgūstot dažādas platformas.Trešajā dienā notika praktiskas mācības dabā, rezultātus ievadot datu apstrādes platformās, veidojot dažādu slāņu kartes. Notika arī interesantas un lietderīgas diskusijas, pieredzes apmaiņa starp valstīm.

Tikām iepazīstināti ar labāko Eiropas universitāšu darbu un pieredzi. Iepazināmies arī ar Gentes universitāti.

Pēdējā dienā notika katras valsts darbu prezentācija, diskusija. Latvija dalījās pieredzē, kā ĢIS un ArcGIS jau pašreiz tiek izmantots ģeogrāfijas stundās Rīgas 25.vidusskolā. Pārsteidzām ar savu pieredzi, kā ArcGIS tiek izmantots dabaszinību un ģeogrāfijas stundās jau no 5.klases. Rādījām arī Rīgas 25.vidusskolas 10.klases un 12.klases skolēnu darbus Matemātikā I un Matemātikā II, kuri tika veidoti, aprakstot ar funkcijām ģeogrāfisku objektu kontūras. Mūsu pieredze tika ļoti atzinīgi novērtēta.

ArcGIS Online ir Interaktīva, viegli lietojama mākoņbalstīta vide ģeotelpiskās informācijas analīzei un attēlošanai kartēs. ArcGIS Online pieejami dažādi rīki un tematiskas lietotnes, kuras nodrošina ērtu piekļuvi ģeotelpiskajai informācijai, iespēju veidot 2D un 3D kartes, kurām var pievienot dažādus datus, veikt analīzi, mainīt simbolizāciju un veidot interaktīvas tematiskas lietotnes no izveidotajām kartēm. 

Šajās intesīvo apmācību dienās tika plānotas arī turpmākās aktivitātes, kā katra valsts savā skolā attīstīs ArcGIS un ĢIS, sadarbojoties ar dažādu mācību priekšmetu kolēģiem: matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, datorzinībās, valodu jomās.

Brīvais laiks gan palika pavisam nedaudz, taču skolotāji paspēja apskatīt gan Universitāti, gan vēsturiski slaveno Genti.

Atgriežoties Latvijā, jau nākamajā nedēļā, sākoties jaunajam mācību gadam, tika izveidota skolotāju grupa, kura uzsāks izēģinājumus dabā ĢIS un ArcGIS izmantošanai klasēs mācību procesā.

Inguna Gustava, Rīgas 25.vidusskolas matemātikas skolotāja.