Rīgas 28. vidusskolai jaunas iespējas izzināt apkārtni, baudīt mākslu un plānot nākotnes darbību

Kamēr mācības notika attālināti, kopā ar sadarbības partneriem Rīgas 28. vidusskola gatavojusies ierobežojumu beigām.

Kundziņsalas skola – Mākslu, izglītības un tehnoloģiju centrā visās paaudzēs darbojās brīvprātīgie, kā arī papildināja resursus, gatavojās iespējai skolēniem un ģimenēm nākt klātienē darboties praktiskās darbnīcās gan apgūstot praktiskas zināšanas un prasmes, gan arī teoriju, kas noderēs. Pašlaik darbība turpinās ievērojot esošos ierobežojumus un noteikumus.

Kundziņsalas skolas ēkā ir iespēja redzēt neseno vēsturi un sadzīvi, uzzināt par īpašo pieeju skolu būvei Latvijas pirmās brīvvalsts laikā un uzskatāmi redzēt, kā sala būtiski mainījusies (pat tās kontūras).

Kopā ar brīvprātīgajiem tiek turpināts pilnveidot telpas un gatavoties darbībai pēc ierobežojumiem. Par to esam pateicīgi partneriem un īpaši aktīvajiem studentiem no biedrības “Atbalstu Latviju BDR” par viņu veikumu, sarūpējot finanšu atbalstu TAUTAS PALĪDZĪBAS FONDS, kas veido iespēju visām paaudzēm, arī skolēniem un ģimenēm. Kundziņsalas stāsts ir arī būtisks atbalsts un labais piemērs skolēniem un labie stāsti par dāsniem cilvēkiem un uzņēmējiem.

PALDIES Andželai Leperei, Lailai Kalējai, Sanitai Mihkelsoo, Gatim Melbārdim, Jānim Braueram, Emīlam Lejniekam un vēl daudziem jauniešiem par veikto darbību atbalsta sarūpēšanai un paldies visiem ziedotājiem!

Atbalsts veido pamatu, lai skolēni varētu darboties un uzzināt jaunu par apkārtni, par skolu vēsturi un arī apmeklēt fotožurnālista, kundziņsalieša Aivara Liepiņa fotogrāfiju personālizstādi KUNDZIŅSALA. Klases organizēti, arī jaunieši un ģimenes individuāli apskatīja izstādi un par to, iespējams, visprecīzāk pasaka Rīgas 28. vidusskolas skolniece Ieva Krenģele: “…apmeklēju Kundziņsalas skolu. Tur bija veco laiku fotogrāfiju izstāde. Mums interesanti pastāstīja par Kundziņsalas skolas vēsturi… Par Kundziņsalas skolas izstādi mans vērtējums ir pozitīvs, jo es domāju, ka ir svarīgi krāt attēlus un kartes, kas liecina par pagātni. Man šķita interesanti apskatīties attēlos un kartēs, kā Kundziņsala ir izmainījusies vairāku desmitu gadu laikā.” Mainās viss mums apkārt, svarīgi saglabāt labāko, bet, ja to nevar, – nepazaudēt laika nepārtrauktību un atmiņas.

Izstāde Kundziņsalas skolā darbosies līdz 30. septembrim. To aicinām apmeklēt arī citas skolas. Pēc tam gaidāma jauna ekspozīcija.

Ir interesanta sadarbība Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes organizēto Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros, kuru tēma šogad “Transports”. Vispirms jau pati Kundziņsala bez ūdenstransporta nemaz nebūtu apdzīvota no 1876. gada, otrkārt, – te ir cieša saikne ar Eiropas kultūras mantojuma tēmu gan fotoizstādē, gan stāstos un arī šodienas pieredzē un, treškārt, – tieši transports devis daudz jaunu iespēju, savienojot cilvēkus un vietas. Eiropas kultūras mantojuma dienas notiek jau tagad – 17., 18. un 19. septembrī un to ietvaros katrs var apmeklēt interesantas ar transportu saistītas vietas.

Viens no Eiropas kultūras mantojuma dienu dalībniekiem Baldones zirgu tramvaja vagons zināms arī skolēniem, jo stāstīts par tā unikalitāti. Daudzi paši piedalījušies jauna vagona mazā modelīša gatavošanā. Tagad jaunieši uzzina arī to, ka te gatavos jaunu cita vēsturiskā vagona modeli dabiskā lielumā. Un jau izsaka ideju, ka varbūt atjaunot vēsturisko Mežaparka zirgu tramvaju? Skolēni gatavi piedalīties un darboties gan dizaina izstrādē, gan praktiskā gatavošanā Kundziņsalā.

Katrs, kurš ir darījis darbu ar paliekošu rezultātu, turpmāk cienīs un saudzēs arī citu padarītā rezultātus. Un atkal ar labām domām, jauniem darbiem ar daudzo sadarbības partneru gādāto atbalstu un rodot prieku praktiskā darbībā, ceram uz stabilu iespēju tikties klātienē ja ne skolā, tad Mākslu, izglītības un tehnoloģiju centrā pēc ierobežojumu mazināšanas.

Informāciju sagatavoja: Arnolds Ziemelis, Rīgas 28. vidusskolas dizaina un tehnoloģiju, inženierzinību skolotājs, 5. klases audzinātājs, pulciņa RIPO AUTO programmas autors, vadītājs un Rīgas 28.vidusskolas metodiķis interešu izglītībā.

Foto: no privātā arhīva.

Galerijas