Rīgas dome komitejas sēdē lemj par jauniem nosacījumiem aukļu pakalpojumā

Rīgas dome komitejas sēdē lemj par jauniem nosacījumiem aukļu pakalpojumā

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē pieņemts lēmums atbalstīt jaunus nosacījumus par līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam. Turpmāk bērns, kuram, sākot pirmsskolas gaitas, būs grūti adaptēties jaunajā vidē, varēs atgriezties pie aukles pakalpojuma saņemšanas un turpināt saņemt līdzfinansējumu līdz piecu gadu vecumam.

“Pašvaldība pagarina atbalstu aukļu pakalpojumam līdz pieciem gadiem, novērtējot pakalpojuma nepieciešamību un atsaucoties sabiedrības lūgumam. Ar Rīgas līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam, mēs radām pozitīvu sociālo ietekmi, palīdzam vecākiem, kas strādā, studē un palīdzam veicināt sieviešu nodarbinātību. Paldies uzņēmējiem, kas nodrošina šādu pakalpojumu esamību un attīsta tos,” saka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Saistošo noteikumu “Par kārtību, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam” mērķis ir nodrošināt bērnu uzraudzības pakalpojuma pieejamību un kvalitāti Rīgas pašvaldībā, veicinot bērnu labklājību un ģimeņu darba un dzīves līdzsvaru. Saistošie noteikumi nosaka Rīgas pašvaldības līdzfinansējuma privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam apmēra noteikšanas metodiku, kā arī kritērijus līdzfinansējuma piešķiršanai un tā pārtraukšanai.

Jaunie nosacījumi paredz, ka bērns, kuram, sākot pirmsskolas gaitas, ir grūti adaptēties jaunajā vidē, var atgriezties pie aukles pakalpojuma saņemšanas un turpināt saņemt līdzfinansējumu līdz piecu gadu vecumam, kad iestājas Izglītības likuma noteiktā obligātā bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Ar līdz šim spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem šāda iespēja netika nodrošināta.

Līdzfinansējums par aukļu pakalpojumu paredzēts par bērniem no pusotra gada vecuma līdz piecu gadu vecumam. Šogad līdzfinansējuma summa ir 242,66 eiro mēnesī par vienu bērnu.

Šobrīd Rīgas pašvaldība ir noslēgusi 220 līgumus ar bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un pakalpojumu saņem 391 bērns.

Attiecīgais lēmumprojekts vēl ir jāapstiprina Rīgas domes sēdē.

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv.